проф. др Јован Дорић


Недостаје слика

др Јован Дорић

Редовни професор


Телефон021/485-2373
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 002

Јован Дорић је рођен 27. новембра 1983. године у Новом Саду. Завршио је основну школу ``Прва Војвођанска Бригада`` а затим гимназију ``Лаза Костић`` обе у  Новом Саду. Факултет техничких наука уписао је школске 2002. године а завршио интегрисане мастер студије 2008. године. Студирао је машинство на Депратману за механизацију и конструкционо машинство Катедре за моторе и возила. Просечан успех на овим студијама износио је 9,54. Дипломски мастер рад под називом ``Концепција безвентилског четворотактног мотора СУС са потпунијим ширењем радног тела`` одбранио је 09. јула 2008. године. После завршене војне службе уписује докторске студије на истом факултету и заснива радни однос као сарадник у настави Факултета техничких наука. Докторске студује уписао је школске 2008. године на смеру машинско инжењерство, а завршио их 2012. године са просеком 10,00. Докторску дисертацију под насловом ``Унапређење ефективности мотора СУС применом неконвенционалног клипног механизма`` одбранио је 11. јуна 2012. У звање доцента на Факултету техничких наука изабран је 15.10.2012 године. Од 2012 године члан је комисије за стандардизацију из области мотора са унутрашњим сагоревањем М070 Института за стандардизацију Србије. Добитник је неколико награда за постигнут успех у току студирања. Област интересовања су мотори СУС и моторна возила, са акцентом на теорију мотора, сагоревање у моторима, примена алтернативних горива (ТНГ, КПГ, водоник...), перформансе возила и симулација процеса у неконвенционалним  моторима СУС. Учествовао је у реализацији више Републичких пројеката који су били финансирани од стране Министарства за науку и технолошки развој као и у међународном ТЕМПУС пројекту. Изводи предавања из предмета: Основи мотора СУС, Мотори СУС, Моделирање и конструкција мотора СУС, Испитивање мотора и возила, Техничке експлоатације машина и Одабраних поглавља из мотора СУС. Учествује у реализацији наставе на основним, мастер и докторским студијама. Аутор или коаутор је више од 150 научних радова различитих категорија, међу којима су најзначајније референце категорије М13, М21а и М92. Аутор је једног универзитетског уџбеника, неколико патената и техничких решења, као и многобројних студија, експертиза, радова на међународним конференцијама као и радова у домаћим и страним научним часописима. Као члан комисије, председник или ментор учестововао је у оцени и одбрани бројних дипломских радова, мастер радова и докторских дисертација. Такође је учествовао у комисијама за избор у академска звања сарадника и наставника на Универзитету у Новом Саду и другим Универзитетима у земљи. Активно учествује у пословима вештачења у тиму судских вештака Факултета техничких наука за област машинске технике као и различитим испитивањима моторних возила која Лабораторија за моторе и возила обавља по овлашћењу Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. Од 2020. године је рецензент националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ). У звање редовног професора изабран је 15.10.2022. године. Од 2017. године до 2021. године је вршио дужност шефа Катедре за моторе и возила, 01.11.2021. године је изабран за директора Департмана за механизацију и конструкционо машинство, такође врши дужност шефа Лабораторије за моторе и возила од 2015. године.

Редовни професор
15.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом11.06.2012.01.09.2012.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Асистент23.11.2010.01.05.2012.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Сарадник у настави01.01.2009.01.11.2010.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Ванредни професор15.10.2017.14.10.2022.Катедра за моторе и возила
Доцент15.10.2012.Катедра за моторе и возила
НазивУ Установи
Концепција безвентилског четворотактног мотора СУС са потпуним ширењем радног тела

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Унапредјење ефективности мотора СУС применом неконвенционалног клипног механизма

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Концепција безвентилског четворотактног мотора СУС са потпуним ширењем радног тела

Мастер рад

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаАдамовић Д., Дорић Ј., Војиновић-Милорадов М.: BTEX in the Exhaust Emissions of Motor Vehicles, New York, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2013, стр. 333-343, ИСБН 978-1-4614-7587-3, УДК: ДОИ 10.1007/978-1-4614-7588-0
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиАдамовић Д., Дорић Ј., Војиновић-Милорадов М., Адамовић (Мајкић) С., Пап С., Радонић (Јакшић) Ј., Турк Секулић М.: The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Вол. 639, пп. 339-349, ИССН 0048-9697
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДорић Ј., Клинар И.: Efficiency of a new IC engine concept with variable piston motion, Thermal Science, 2014, Вол. 18, Но 1, пп. 113-127, ИССН 0354-9836, УДК: 651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДорић Ј., Клинар И.: Efficiency characteristics of a new Quasi-Constant Volume Combustion spark ignition engine, Thermal Science, 2013, Вол. 17, Но 1, пп. 119-133, ИССН 0354-9836, УДК: 651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДорић Ј., Клинар И.: The realisation and analysis of a new thermodynamic cycle for internal combustion engine, Thermal Science, 2011, Вол. 15, Но 4, пп. 961-974, ИССН 0354-9836, УДК: 651
(М23) Рад у међународном часописуНакомчић-Смарагдакис Б., Чепић З., Живанчев (Шенк) Н., Дорић Ј., Радовановић Петрови Љ.: Use of scrap tires in cement production and their impact on nitrogen and sulfur oxides emissions, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 2016, Вол. 38, Но 4, пп. 485-493, ИССН 1556-7036, УДК: ДОИ 10.1080/15567036.2013.787473
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомНиколић Н., Торовић Т., Антонић Ж., Дорић Ј.: An Algorithm for Obtaining Conditional Wear Diagram of IC Engine Crankshaft Main Journals, FME Transactions, 2011, Вол. 39, Но 4, пп. 157-164, ИССН 1451-2092
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомČavić M., Penčić M., Rackov M., Dorić J., Lu Z.: Graphical Synthesis of 6-bar Dwell Linkage Mechanism, FME Transactions, 2018, ISSN 1451-2092, UDK: (accepted for publication)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Дорић Ј.: Цонстант поwер спарк игнитион енгине, ИОП Цонференце Сериес: Материалс Сциенце анд Енгинееринг, 2018, Вол. 393, пп. 1-6, ИССН 1757-8981- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНиколић Н., Дорић Ј., Стојић Б.: A computer program for IC engine crankshaft main bearings wear diagrams, 10. Симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – КОД, Нови Сад, 6-8 Јун, 2018, ИСБН 1757-899X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНиколић Н., Антонић Ж., Дорић Ј., Јоцановић М.: INFLUENCE OF LOAD AND OIL VISCOSITY ON STRIBECK CURVE SHAPE FOR LONG JOURNAL BEARING, 9. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Zagreb: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 5-7 Септембар, 2018, пп. 13-16
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРаспоповић Н., Дорић Ј., Грујић И., Николић Н.: ANALYSIS OF HYBRID TURBOCHARGER IN MOTOR VEHICLE IC ENGINE, 6. International Congress Motor Vehicles Motors - МВМ, Крагујевац: Фацултy оф Енгинееринг, Университy оф Крагујевац, 6-8 Октобар, 2016, пп. 219-226, ИСБН 978-86-6335-055-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрујић И., Дорић Ј., Стојановић Н., Давинић А., Пешић Р., Sunny N.: NUMERICAL MODELING OF IC ENGINE COMBUSTION PROCESS , 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac,, 6-8 Oktobar, 2016, пп. 213-218, ИСБН 978-86-6335-055-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНиколић Н., Дорић Ј., Tadić N.: INFLUENCE OF IC ENGINE CRANKSHAFT MAIN JOURNALS LENGTHS ON MAIN BEARINGS LOAD, 8. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Ljubljana, 11-13 Septembar, 2017, pp. 21-24, ISBN 0184-9069
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДорић Ј., Вујичић Л., Николић Н.: Simulation of working process in IC Engine, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Октобар, 2015, пп. 983-987, ИСБН 978-86-6055-097-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Nikolić N.: Load analysis of crankshaft drive with the use computer simulation, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 977-981
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Nikolić N.: New Internal Combustion Engine, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of technical sciences - Novi Sad, 9-12 Jun, 2016, pp. 105-108, ISBN 978-86-7892-821-5, UDK: 658.512.2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Dorić J., Jocanović M.: A computer program for the visualization of IC engine crankshaft main bearings load, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of technical sciences, 9-12 Jun, 2016, pp. 89-92, ISBN 978-86-7892-821-5, UDK: 658.512.2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Nikolić N., Galamboš S.: Unconventional flat double acting I.C. engine, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 57-63, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Dorić J., Raspopović N.: Influence of air leakage in the air-intake system on some operation parameters of an automobile spark-ignition engine, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 51-56, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGalamboš S., Dorić J., Ružić D.: Wind effects on the agricultural spraying using CFD simulations, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 277-282, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Mišić M.: Impact of rod ratio on wear diagram of IC engine crankshaft journal bearing, 25. Nauka i motorna vozila, Beograd: Yugoslav Society of Automotive Engineers, 14-15 April, 2015, pp. 262-271, ISBN 978-86-80941-39-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGalamboš S., Dorić J.: Design and analysis of car body using CFD software, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 693-697, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Klinar I., Dorić J., Raspopović N.: Influence of the faulty MAP sensor on some operation parameters of an automobile spark-ignition engine, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 719-723, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.03(048)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Kovač A., Nikolić N., Galamboš S., Klinar I.: Improving performance of spark ignition engine using variable length intake manifold, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 Maj, 2015, pp. 627-633, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Jelisavac B., Ružić D.: One method for modelling motorcycle frame, 4. Conference on Innovative Technologies IN-TECH2013, Budimpešta, 10-13 Septembar, 2013, pp. 15-18, ISBN 1849-0662
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Miloradov M., Adamović (Majkić) S.: Optimal Working Regime of IC Engine from the Point of Emission Characteristics, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, Departmant of Production Engineering, 25-26 Septembar, 2015, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-722-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I.: Efficiency of radial-rotary IC engine, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 1004-1009, ISBN 978-86-6055-076-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Dorić J., Antonić Ž.: Some aspects of temperature distribution in IC engine crankshaft bearing, 17. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia – SIMTERM, Soko Banja: Society of Thermal Engineers of Serbia, 20-23 Oktobar, 2015, pp. 1010-1015, ISBN 978-86-6055-076-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S.: Urban Driving and Emission of Carcinogenic Substances, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 5-6 Novembar, 2015, pp. 433-437, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I.: Modelling of Internal Combustion Engine with Longer Piston dwell, 8. International Symposium - KOD - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 12-15 Jun, 2014, pp. 101-105, ISBN 978-86-7892-615-0, UDK: 658.512.2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Mihajlović I.: Benzene Emission During NEDC, 20. 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 22 Septembar, 2014, pp. 102-105, ISBN 978-963-12-1161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić B., Časnji F., Poznić A., Dorić J.: Design concept choice for agricultural transport vehicle based on given technical and working conditions, 40. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2012, pp. 171-180, ISBN ISSN 1333-265, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I., Nikolić N., Stojić B.: Use of natural gas in agricultural machinery, 40. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet, Hrvatska, 21-24 Februar, 2012, pp. 149-160, ISBN 1333-2651, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I., Nikolić N.: Realisation of dwell motion mechanism with non-circular gears, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of technical sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 345-348, ISBN 978-86-7892-399-9, UDK: 621
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: A Comparative Approach to the Load Determination of IC Engine Main Bearings, 7. International Symposium about machine and industrial design in mechanical engineering - KOD 2012, Balatonfured, 24-26 Maj, 2012, pp. 199-204, ISBN 978-86-7892-399-9, UDK: 621
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Krajinović S., Adamović (Majkić) S.: BTEX in the exhaust emissions of motor vehicles, 1. Global Conference on Global Warming, Istanbul: Istanbul Technical University (ITU) / International Association for Hydrogen Energy, 8-12 Jul, 2012, pp. 1165-1171, ISBN ISBN 978-605-89885-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Nikolić N., Klinar I.: Unconventional variable displacement internal combustion engine, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 35-39, ISBN 978-953-6326-77-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Raspopović N., Klinar I.: Improvement of test stand for internal combustion engine, 17. Motorna vozila i motori MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 3-5 Oktobar, 2012, pp. 186-191, ISBN 978-86-86663-91-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Raspopović N., Adamović D., Antonić Ž., Klinar I.: One method for measurement of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) in spark ignition engine , 17. Motorna vozila i motori MVM, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 3-5 Oktobar, 2012, pp. 192-199, ISBN 978-86-86663-91-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić N., Torović T., Antonić Ž., Dorić J.: Investigation of usage possibilities of a mean value engine model in simulation of IC engine intake system faults, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 125-129, ISBN 978-953-6326-77-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntonić Ž., Nikolić N., Torović T., Dorić J.: A Mathematical Model for Determining Some Tribological Characteristics of Plain Journal Bearing, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 349-352, ISBN 978-953-6326-77-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaranović N., Čepić Z., Dorić J., Mihajlović I., Stošić M., Vojinović-Miloradov M.: End-of-life-vehicles: source of Fe-metals and environmental imapct of schredder plant in Serbia, 17. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 125-130, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I., Čepić Z.: One approach for improvement of spark ignition engine efficiency, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 742-751, ISBN 978-86-6055-018-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J.: One Approach for Modeling Miller Cycle Engine, 10. CAR — The International Congress on Automotive, Pitešti: FISITA, 2-4 Novembar, 2011, ISBN 1453-1100
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I.: Efficiency of a Valveless IC engine with more complete expansion, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Prague, 14-16 Septembar, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I.: Construction of non-conventional internal combustion engine, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić, 29-30 Septembar, 2010, pp. 293-296, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Klinar I.: Kinematic analysis of piston mechanism in valveless internal combustion engines with more complete expansion, , 2010, pp. 397-405, 3. International Congress Motor Vehicles and Motors, Kragujevac: Mašinski Fakultet u Kragujevcu, 7-9 Oktobar, 2010, pp. 397-405, ISBN 978-86-86663-58-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKlinar I., Dorić J.: One method vor determining the limit values of diagnostic parameters of I.C. engine piston-cylinder assemblies, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 305-310, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Pilić V., Bešić I., Hodolič J.: Application of reverse engineering based on feature recognition, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 125-128
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Obrovski B., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Benzene concentration levels in exhaust gas of experimental engine, 23. International Scientific Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Šamorin-Čilistov: Slovak University of Technology, 20-22 Septembar, 2017, pp. 1-1, ISBN 978-80-227-4731-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual toluene concentrations in exhaust gas waste stream, 21. TOP 2015-Engineering of environment protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 23-25 Jun, 2015, pp. 17-17, ISBN 978-80-227-4376-1
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAgarski B., Dorić J., Milanković D., Kljajin M., Antić A., Vukelić Đ.: Life Cycle Assessment of Internal Combustion Engine Constructions, 20. SETAC Europe - LCA Case Study Symposium, Novi Sad: SETAC, 24-26 Novembar, 2014, pp. 59-60, ISBN 2310-3191
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Radonić (Jakšić) J., Adamović (Majkić) S., Raspopović N.: Benzene in motor vehicle exhaust, 14. European Meeting on Environmental Chemistry (14th EMEC), Budva: Nacionalna biblioteka Crne Gore, 4-7 Decembar, 2013, pp. 81-82, ISBN 978-9940-9059-1-0
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Дорић Ј.: Теорија мотора СУС, Нови Сад, Факултет технилчких наука , 2015, стр. 1-421, ИСБН 978-86-7892-717-1, УДК: 621.43(075.8)
(М43) Монографска библиографска публикацијаСтојић Б., Познановић Н., Ружић Д., Дорић Ј.: Друмска возила, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 1-249, ИСБН 978-86-7892-660-0, УДК: 629.3(075.8)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаДорић Ј., Клинар И., Торовић Т.: Могућности унапређења ефикасности термодинамичког циклуса мотора СУС, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010, стр. 176-198, ИСБН 978-86-7892-253-4, УДК: 631.372
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаДорић Ј., Клинар И., Антонић Ж.: Динамичка анализа клипног механизма безвентилског мотора СУС са потпунијим ширењем радног тела, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010, стр. 199-217, ИСБН 978-86-7892-253-4, УДК: 631.372
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаАнтонић Ж., Николић Н., Дорић Ј.: Термо и хидродинамичка анализа лежишта коленастог вратила мотора СУС, Нови Сад, Факултет техничких наука Нови Сад, 2010, стр. 152-175, ИСБН 978-86-7892-253-4, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLončarević Z., Dorić J.: Analysis of cam phasing influence on performance of internal combustion engine, Machine Design, 2018, Vol. 10, No 1, pp. 17-20, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDorić J., Klinar I.: Influence of conrod length on wear diagram of I.C. engine crankshaft bearing, Machine Design, 2016, Vol. 7, No 4, pp. 125-128, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDorić J.: Wire Winding Machine Design, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Унапређење процеса довођења топлоте радном телу мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2013, Вол. 18, Но 3, пп. 26-34, ИССН 0354-9496, УДК: 631,372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Један метод мерења притиска у цилиндру мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2013, Вол. 18, Но 3, пп. 34-41, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Један метод унапређења коефицијента пуњања , Трактори и погонске машине, 2013, Вол. 18, Но 3, пп. 41-49, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНиколић Н., Торовић Т., Антонић Ж., Дорић Ј.: Симулација неисправности у усисном систему помоћу осредњеног модела мотора, Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 2-3, пп. 105-111, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАнтонић Ж., Николић Н., Торовић Т., Дорић Ј.: Један селективан метод цртања Штрибековог дијаграма за дуго клизно радијално лежиште , Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 2-3, пп. 78-84, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDorić J., Klinar I., Dorić M.: Constant Volume Combustion Cyle for IC Engine, FME Transactions, 2011, Vol. 39, No 3, pp. 97-104, ISSN 1451-2092
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Ружић Д., Клинар И., Стојић Б.: Унапређење ефикасности парцијалних карактеристика ото мотора, Трактори и погонске машине, 2011, Вол. 16, Но 2, пп. 54-60, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И., Антонић Ж., Дорић М., Стојић Б.: Поређење перформанси ото мотора погоњених примарним и алтернативним горивом, Трактори и погонске машине, 2011, Вол. 16, Но 2, пп. 61-67, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАнтонић Ж., Николић Н., Торовић Т., Дорић Ј.: ЈЕДАН МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАСПОДЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЕ У КЛИЗНОМ РАДИЈАЛНОМ ЛЕЖИШТУ, Трактори и погонске машине, 2011, Вол. 16, Но 4, пп. 56-62, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСтојић Б., Часњи Ф., Познић А., Дорић Ј.: Модулизација пољопривредног транспортера, Трактори и погонске машине, 2011, Вол. 16, Но 4, пп. 7-12, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСтојић Б., Часњи Ф., Познић А., Дорић Ј.: Прелиминарна анализа основа за избор концепта и конструктивних параметара пољопривредног транспортера, Трактори и погонске машине, 2011, Вол. 16, Но 4, пп. 13-20, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНиколић Н., Антонић Ж., Дорић Ј.: Упоредни приказ два аналитичка поступка конструисања поларног дијаграма оптерећења главних лежишта коленастог вратила, ИМК-14 - Истраживање и развој, 2011, Вол. 1, Но 38, пп. 3-10, ИССН 0354-6829, УДК: 621
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И., Николић Н.: Неконвенционални осмотактни циклус мотора са унутрашњим сагоревањем, ИМК-14 - Истраживање и развој, 2011, Вол. 40, Но 3, пп. 31-36, ИССН 0354-6829, УДК: 621
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Утицај ентропије на излазне параметре погонских ото мотора СУС, Пољопривредна техника, 2010, Но 1, пп. 1-10, ИССН 0554-5587, УДК: 631(059)
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј.: Поређење карактеристика ослобађања топлоте коришћењем дизела и биодизела као погонског горива мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2017, Вол. 22, Но 3/4, пп. 54-58, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаКовач А., Дорић Ј.: Побољшање коефицијента пуњења мотора СУС применом усисне гране променљиве дужине, Трактори и погонске машине, 2016, Вол. 21, Но 2/3, пп. 19-26, ИССН 0354-9496, УДК: 657.474
(М52) Рад у часопису националног значајаБабић И., Дорић Ј., Вујичић Л.: Унапређење рада прехрањиваног дизел мотора применом електричног компресора , Трактори и погонске машине, 2016, Вол. 21, Но 2/3, пп. 34-42, ИССН 0354-9496, УДК: 657.474
(М52) Рад у часопису националног значајаВујичић Л., Дорић Ј.: Динамичка анализа клипног механизма мотора СУС применом рачунаром подржаних технологија, Трактори и погонске машине, 2016, Вол. 21, Но 2/3, пп. 27-33, ИССН 0354-9496, УДК: 657.474
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј.: Мотор СУС дворадног дејства, Трактори и погонске машине, 2016, Вол. 21, Но 2/3, пп. 7-10, ИССН 0354-9496, УДК: 657.474
(М52) Рад у часопису националног значајаDorić J., Nikolić N.: Double acting piston engine, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 3, pp. 107-110, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаGalamboš S., Dorić J., Klinar I.: Design and analysis of car model by CFD software, Machine Design, 2015, Vol. 7, No 2, pp. 67-68, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаГаламбош С., Ружић Д., Дорић Ј., Стојић Б.: Анализа утицаја ветра на пољопривредно прскање помоћу ЦФД симулације, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 2, пп. 60-65, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Мишић М.: Утицај дужине клипњаче на хабање коленастог вратила мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 7-14, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј.: Утицај сагоревања при константној запремини на токсичност продукта сагоревања, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 15-20, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Галамбош С.: Симулација рада турбо-компресора прехрањиваног тракторског мотора, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 28-34, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Младеновић В., Галамбош С.: Експлоатација турбокомпресора у моторима СУС, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 35-44, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаГаламбош С., Распоповић Н., Дорић Ј.: Експериментално постројење за испитивање брзоходних мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 51-54, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаЈовић М., Дорић Ј.: Прилог испитивању погонских карактеристика ОТО мотора, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 61-66, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Костић М., Клинар И.: Анализа отказа система за рециркулацију продуката сагоревања, Трактори и погонске машине, 2015, Вол. 20, Но 3/4, пп. 74-81, ИССН 0354-9496, УДК: 631
(М52) Рад у часопису националног значајаDorić J., Vidić B.: Diagnostics of IC engine piston-cylinder assemblies, Tehnička dijagnostika, 2015, Vol. 14, No 2, pp. 28-33, ISSN 1451-1975, UDK: 62 (497.11)
(М52) Рад у часопису националног значајаДрагосављевић В., Дорић Ј.: Утицај режима рада на хабање летећих рукаваца коленастог вратила мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2014, Вол. 19, Но 3, пп. 72-78, ИССН 0354-9496, УДК: 629.06
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Нумеричка анализа утицаја антифрикционих превлака на ефикасност тракторских дизел мотора, Трактори и погонске машине, 2014, Вол. 19, Но 3, пп. 65-71, ИССН 0354-9496, УДК: 629.06
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Мотори са унутрашњим сагоревањем константне снаге, Трактори и погонске машине, 2014, Вол. 19, Но 3, пп. 57-64, ИССН 0354-9496, УДК: 629.06
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И.: Могућности унапређења тракторских мотора кроз примену дезаксијалних клипних механизама, Трактори и погонске машине, 2014, Вол. 19, Но 3, пп. 49-56, ИССН 0354-9496, УДК: 629.06
(М52) Рад у часопису националног значајаDorić J.: Unconventional Miller Engine, Scientific Bulletin, Automotive, 2012, Vol. 17, No 21, pp. 112-122, ISSN 1453-1100
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Распоповић Н., Клинар И., Стојић Б.: Ново лабораторијско постројење за испитивање мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 2/3, пп. 64-70, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И., Антонић Ж.: Један метод верификације симулације рада мотора СУС, Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 2/3, пп. 56-63, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И., Николић Н.: Избор математичког модела топлотних прорачуна дизел мотора, Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 2/3, пп. 48-55, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаRužić D., Dorić J.: Značaj osobina otpadnih ulja poljoprivredne mehanizacije Significance of the agricultural machinery waste oil characteristics, Traktori i pogonske mašine, 2010, Vol. 15, No 4, pp. 46-50, ISSN 0354-9496, UDK: 628.4, 631.3
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј., Клинар И., Симикић М.: Примена савремених материјала за израду вентила код мотора са унутрашњим сагоревањем, Трактори и погонске машине, 2010, Вол. 15, Но 2/3, пп. 34-41, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаТоровић Т., Николић Н., Антонић Ж., Клинар И., Дорић Ј.: Техничка експлоатација, одржавање и ремонт актуелних система за напајање мотора компримованим природним гасом, Трактори и погонске машине, 2010, Вол. 15, Но 2/3, пп. 86-93, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаDorić J., Klinar I.: KINEMATSKA ANALIZA KLIPNOG MEHANIZMA BEZVENTILSKOG MOTORA SUS SA POTPUNIJIM ŠIRENJEM RADNOG TELA, Mobility and Vehicle Mechanics, 2010, Vol. 36, No 4, pp. 7-20, ISSN 1450-5304, UDK: 621+629(0.5)=802.0
(М52) Рад у часопису националног значајаКлинар И., Торовић Т., Антонић Ж., Николић Н., Дорић Ј.: Неки аспекти примене ЦНГ за погон моторних возила, Трактори и погонске машине, 2009, Вол. 14, Но 2/3, пп. 75-82, ИССН 0354-9496
(М52) Рад у часопису националног значајаТоровић Т., Николић Н., Антонић Ж., Клинар И., Дорић Ј.: Анализа конструктивних и експлоатационих својстава актуелних система за напајање мотора природним гасом, Трактори и погонске машине, 2009, Вол. 14, Но 2/3, пп. 65-74, ИССН 0354-9496
(М52) Рад у часопису националног значајаДорић Ј.: Безвентилски мотор СУС са потпуним ширењем радног тела, Трактори и погонске машине, 2009, Вол. 14, Но 2/3, пп. 58-64, ИССН 0354-9496
(М53) Рад у научном часописуDorić J.: IMPROVEMENT OF TURBO DISESEL IC ENGINE WITH ELECTRIC COMPRESSOR , Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 61-64, ISSN 1821-1259
(М53) Рад у научном часописуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual Toluene Concentrations in Exhaust Gas Waste Stream of Motor Vehicle, Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 832, pp. 137-143, ISSN 1662-7482, UDK: doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.832.137
(М53) Рад у научном часописуDorić J., Klinar I., Dorić M.: One approach for modelling intermittent motion mechanism with noncircular gears, Machine Design, 2011, Vol. 3, No 2, pp. 121-127, ISSN 1821-1259, UDK: 62-11:658.512.2
(М53) Рад у научном часописуPilić V., Dorić J., Hodolič J., Bešić I., Vukelić Đ.: Short contribution of application of reverse engineering based on feature recognition, Education, Research and Innovation, 2010, Vol. 3, No 2, pp. 14-18, ISSN 1337-9089
(М53) Рад у научном часописуGrujic I., Stojanovic N., Dorić J., Glisovic J., Narayan ., Davinić A.: ENGINE LOAD IMPACT ON MAXIMUM VALUE OF NORMAL FORCE IN PISTON MEHANISM , Traktori i pogonske mašine, 2018, Vol. 23, No 1/2, pp. 10-16, ISSN 0354-9496, UDK: 631.312.021.3:621.791.3.004.67
(М53) Рад у научном часописуДорић Ј., Распоповиц Н.: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПРЕХРАЊИВАНОГ БЕНЗИНСКОГ МОТОРА ПРИМЕНОМ ХИБРИДНОГ ТУРБОКОМПРЕСОРА , Трактори и погонске машине, 2018, Вол. 23, Но 2/3, пп. 6-11, ИССН 0354-9496, УДК: 631.312.021.3:621.791.3.004.67
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДорић Ј.: Анализа параметара на акумулативност међумесне линије, 4. Међународни симпозијум : Нови Хоризонти, Добој: Саобраћајни факултет Добој, 22-23 Новембар, 2013, пп. 47-53, ИСБН 978-99955-36-57-2
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуАдамовић Д., Војиновић-Милорадов М., Дорић Ј., Адамовић (Мајкић) С., Турк Секулић М., Радонић (Јакшић) Ј.: Емисија толуена у условима градске вожње, 7. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем - ЕнвироЦхем, Палић: Српско хемијско деуштво, 9-12 Јун, 2015, пп. 69-70, ИСБН 978-86-7132-058-0
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуАдамовић Д., Дорић Ј., Адамовић (Мајкић) С., Радонић (Јакшић) Ј., Прица М.: Ароматична једињења у издувним гасовима моторних возила , 6. 6. симпозијум Хемија и заштита животне средине ЕнвироЦхем 2013, са међународним учешћем, Вршац: Српско хемијско друштво, Београд, Србија, 21-24 Мај, 2013, пп. 158-159, ИСБН 978-86-7132-052-8
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуДорић Ј., Клинар И.: Еколошке и експлоатационе карактеристике Ото мотора погоњени течним нафтним гасом, 16. ГАС, Кладово: Удружење за гас Србије, 17-20 Мај, 2011, ИСБН 0354-8589, УДК: 662.76
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТоровић Т., Антонић Ж., Николић Н., Дорић Ј.: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ УРЕЂАЈА ЗА ТНГ, 16. ГАС, Кладово, 17-20 Мај, 2011, ИСБН YУИССН0354 - 8589, УДК: 662.76
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКлинар И., Дорић Ј.: Безбедносно-технички и правни аспекти примене природног гаса за погон моторних возила, 15. ГАС, Врњачка Бања, 18-21 Мај, 2010, пп. 1-6, ИСБН 0354-8589, УДК: 662.76
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаДорић Ј.: Унапређење ефективности мотора СУС применом неконвенционалног клипног механизма, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2012, стр. 1-289, УДК: 621
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакДорић Ј., Клинар И., Распоповић Н., Дакић Б., Николић Н., Антонић Ж.: Ново експериментално постројење за испитивање мотора са унутрашњим сагоревањем, 2012
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоДорић Ј.: Unconventional double acting piston internal combustion engine 2016/1105, Београд, Завоз за интелектуалну својину Републике Србије, 2016, стр. 1-13, ИСБН 2016/0347
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоДорић Ј.: Мотор СУС са варијабилним кретањем клипа број признатог патента 53805, Београд, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2015, стр. 60-60, УДК: 631
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоДорић Ј.: Мотор СУС са дужим задржавањем клипа у близини СМТ2015/0257, Београд, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2015
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоДорић Ј.: Радијално-ротациони безвентилски мотор СУС са потпунијим ширењем радног тела број признатог патента 52086 , Београд, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Билтен, 2012, стр. 1403-1403, ИСБН 0354-771X, УДК: 631.372
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду15.10.2022.
Ванредни професорМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
ДоцентМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду15.10.2012.
Асистент - др наукаМотори сусФакултет техничких наука12.12.2011.
АсистентМотори сусФакултет техничких наука23.11.2010.
Сарадник у наставиМотори сусФакултет техничких наука19.12.2009.
Сарадник у наставиМотори сусФакултет техничких наука19.12.2008.