ванр. проф. др Марко Тодоров


Недостаје слика

др Марко Тодоров

Ванредни професор


Телефон021/485-2463
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Марко Тодоров је рођен 1979. године у Новом Саду. Звање дипломираног инжењера архитектуре стекао је на Факултету техничких наука у Новом Саду. Стручно искуство стицао је у пројектним бироима у Новом Саду и Абу Дабију. Од 2008. године учествује у настави на Факултету техничких наука, на предметима из области архитектонског пројектовања и пројектовања ентеријера. Докторску дисертацију под називом "Конзумеризам и архитектонски наративи у модерном ентеријеру на крају XX и почетку XXИ века" је одбранио 2014. године на Факултету техничких наука. У звање доцента на катедри за архитектуру и урбанизам изабран је 2015. године. Бави се теоријским радом и пројектовањем. Области интересовања су му савремени ентеријер и архитектонско пројектовање. Као део тима аутора, учествовао је у пројектовању већег броја објеката и простора који су приказани на различитим изложбама међународног и националног карактера. Награђиван је на више међународних и националних конкурса из области архитектуре. Аутор је и коаутор више научних радова из области архитектуре и дизајна.

Ванредни професор
01.02.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.02.2015.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Архитектонска студија градског хотела

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2005

Конзумеризам и архитектонски наративи у модерном ентеријеру на крају XX и почетку XXИ века

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Todorov M, Sladić, M: TP6 Apartament, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 48-49, ISBN 978-86-7466-579-4;
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Sladić M., Todorov M., Miškeljin I.: Winery in Petrovaradin, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 4-5, ISBN 978-86-7466-579-4;
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu, 2014. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Maraš I., Todorov M., Miškeljin I.: Izveden objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (u ulici Antona Urbana 2). Autorski tim u sastavu: Igor Maraš, Marko Todorov, Ivana Miškeljin. Objekat je nagrađen na Salonu arhitekture u Novom Sadu za 2010. godinu kao najbolji rad u kategoriji: Arhitektonska realizacija. prikazano u Katalogu izložbe Salona arhitekture, str. 39, Novi Sad, 25. jun - 1. jul 2010. Objekat je prikazan na međunarodnoj izložbi Now/Sada (8.26. decembra 2011. u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu) sa dvojezičnim katalogom "Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now; izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam; str. 35-38, ISBN 978-86-7892-365-4; Prikazano u časopisu DaNS . časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić: "Disciplina jednostavne forme", br. 73/74, str. 22-27; ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Maraš I., Todorov M., Kojić R.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.*****Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Todorov M., Kojić R., Kubet V.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Glаvni projekаt delа enterijerа Subotičkog pozorištа (projekаt 2011, u izvođenju); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Ivаnа Miškeljin, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, Mаrko Todorov, Rаdomir Kojić, Vlаdimir Kubet, Vlаdаn Vаrićаk. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 25-26, ISBN 978-86-7892-365-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.*****Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Kostreš M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Glаvni аrhitektonsko/grаđevinski projekаt dogrаdnje OŠ „Žаrko Zrenjаnin“ (projekаt 2008, izvedeno 2009); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Igor Mаrаš, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, mr Milicа Kostreš, Mаrko Todorov. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 41-42, ISBN 978-86-7892-365-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.*****Todorov M., Miškeljin I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Realizovani projekаt enterijera studentske službe Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – (idejni i glavni projekаt enterijera 2010, realizacija 2011); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Mаrko Todorov, Ivаnа Miškeljin. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 45-46, ISBN 978-86-7892-365-
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Sladić M., Todorov M.: TP6 Apartament, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 48-49, ISBN 978-86-7466-579-4;- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Sladić M., Todorov M., Miškeljin I.: Winery in Petrovaradin, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 4-5, ISBN 978-86-7466-579-4;- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Hadžiahmetović E., Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Otkupnа nаgrаdа nа međunаrodnom konkursu zа zgrаdu Muzejа sаvremene umetnosti Vojvodine, deo projektаntskog timа u sаstаvu Jelenа Atаnаcković Jeličić, Stаnislаv Grgić, Emir Hаdžiаhmetović, Ivаnа Miškeljin, Bojаnа Miškeljin, Mаrko Todorov. Prikаzаno u dvojezičnom kаtаlogu izložbe pristiglih rаdovа nа konkurs (67 konkursnih rešenjа, iz 11 zemаljа centrаlne i jugoistočne Evrope) New Museum-The Museum of Contemporary Art Vojvodina, Project Exhibition: Architectural Design for a New Building of the Museum of Contemporary Art Vojvodina, January 27-Jun 27, 2007, MOCAV 033 i prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi "NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 55-58, ISBN 978-86-7892-365-4.
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Autorski tim: Jelena Atanacković Jeličić, Marina Carević, Dejan Ecet, Tihomir Janjušević, Radomir Kojić, Milica Kostreš, Igor Maraš, Ivana Maraš, Ivana Miškeljin, Milenko Radović, Mirjana Sladić, Marko Todorov, konsultant Milan Rapajić. Sastav žirija: Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci; Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci; Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije; Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko druženje urbanista; Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije; Branka Šekarić, istoričar umetnosti, Republički zavo
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Трећа награда на међународном конкурсу за идејно урбанистичко архитектонско решење Трга Републике с рибљом пијацом у Новом Саду: ”Competition for Conceptual Urbanistic-Architectural Design of the Republic Square with the Fish Market”. Члан ауторског тима у саставу: Мишкељин, Б; Мишкељин, И; Тодоров, М. Приказано у каталогу пристиглих радова (број пријављених радова: 161, број пристиглих решења: 61) и на изложбама у Гимназијској улици и у галерији ”Веља Мацут”16-22.05.2009. Пројекат је приказан на међународној изложби Now/Sada (8-26. 12. 2011.) са двојезичним каталогом: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, стр. 41-42. ISBN 978-86-7892-365-4. Жири у саставу: академик проф. Boris Podrecca (Аустрија), prof. dr Klaus Bolinger (Немачка), проф. др. Јелена Атанацковић Јеличић (Србија), Александар Џелебџић (Србија), Донка Станчић (Србија), мр Милица Костреш (Србија), Игор Павличић (Србија)
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Miškeljin I., Todorov M., Radović M.: Miškeljin Ivana; Todorov Marko; Radović Milenko: Otkupna nagrada na međunarodnom otvorenom arhitektonskom konkursu za idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu (Velika Britanija), u organizaciji međunarodne organizacije „Archasm“ sa sedištem u Indiji. Članovi žirija: Terry Pawson (Principal Architect, TPA, London); Pouya Zamanpour (Partner, London-Atelier, London); Adrian Welch (Editor, e-architects.com, London), april 2017.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Todorov M.: Učešće u radu stručnog žirija za dodelu međunarodne nagrade Ranko Radović za kategoriju Realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade za 2017. i 2018. godinu. Sastav žirija: Mustafa Musić; prof. dr. Petar Arsić; doc. dr Marko Todorov; Jovan Mitrović; Milan Dimitrijević
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str 24-27. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Crevar N., Nožinić R., Sladić M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 1“ (2016) prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str 19. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-135-5, str. 8-15. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 52-55, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Miškeljin I., Tkačenko S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Arhitektura i pejzaž – eksperiment 11“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 40-43, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Hyde Park Library London“, idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu u Velikoj Britaniji (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. 978-86-6022-134-8, str. 26-31, Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Atanacković-Jeličić J., Janjušević T., Todorov M.: Umetnički projekat "Your Olfactory Dream", prikazano na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba, 2015. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 57-58 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Hadžiahmetović E., Miškeljin I., Miškeljin B., Todorov M.: Umetnički projekаt: Kutijа-mikrosvet nаcionаlne kulture, tim u sаstаvu: Jelenа Atаnаcković Jeličić, Stаnislаv Grgić, Emir Hаdžiаhmetović, Ivаnа Miškeljin, Bojаnа Miškeljin, Mаrko Todorov (Srbijа ) i Slobodаn Velevski, Ninа Kаrаngelevskа, Ivаnа Kostovskа, Gorаn Mičkovski, Dimitаr Pаpаsterevski, Ivа Pаvlovik Lаtаs, Aleksаndаr Rаdevski, Sаšа Tаsić, Nikolа Tomevski (Mаkedonijа) . Prikаzаno u međunаrodnoj monogrаfiji: Dadić-Dinulović,T: Srbija moj slučaj/ Serbia: My Case, Clio i British Council Serbia, 2008, str. 98-122), ISBN: 978-86-908463-1-3, Beograd, 2008 (M14)
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.*****Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.*****Todorov M., Janjušević T., Kojić R., Atanacković-Jeličić J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: School of Agriculture, Futog, 2012, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.*****Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Деспотовић Ј., Ецет Д., Гргић С., Јањушевић Т., Којић Р., Мараш И., Медић С., Мишкељин Б., Пилиповић Д., Радовић М., Ткаченко С., Тодоров М., Топић А.: Учешће на међународној изложби: „Анд Тонигхт, И Сее Томороw“, – урбанистичко-архитектонски пројекат уређења површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (2018), приказано на међународној изложби – „Међупростор 505“, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 24. октобра – 07. новембра 2018., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор са члановима из 5 држава. Доступно на: хттп://кабинет505.фтн.унс.ац.рс/2018/излозбе/медјупростор505/Ме%Ц4%91упростор%20505%20-%20каталог%20изло%Ц5%БЕбе.пдф- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Idejni projekаt „Apаrt hotel 2“ – objekаt zа smeštаj nаučnih rаdnikа nа Univerzitetu u Novom Sаdu (idejni projekаt 2008, glаvni projekаt u izrаdi); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Igor Mаrаš, dr Jelenа Atаnаcković Jeličić, Mаrko Todorov, Ivаnа Miškeljin. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 43-44, ISBN 978-86-7892-365-4- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiškeljin I., Todorov M.: Architecture of the Contemporary Museum: The Transformation of Its Role and Meaning, 4. International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012, pp. 95-102, ISBN 978-86-88601-06-1, UDK: COBISS.SR-ID 193542156
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiškeljin I., Todorov M.: The Role of Architecture in the Process of Popularization of Museums in Serbia, 6. iNDiS, Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 391-398, ISBN 978-86- 7892-452-1
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМишкељин И., Тодоров М.: др Ивана Мишкељин, др Марко Тодоров: „Веле-Ентеријер“ као заштитино острво, програмска разноврсност као полазиште за оптимизацију архитектонксог пројектовања у функцији одрживог развоја, Тематски зборник радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, 2017, стр. 153-168. Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад. Издање помаже: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. ИСБН: 978-86-7892-842-0., Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2017, стр. 153-168, ИСБН 978-86-7892-842-0, УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 319212039
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду01.02.2020.
ДоцентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду01.02.2015.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија29.05.2013.
АсистентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија26.04.2010.
Сарадник у наставиАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија26.02.2009.
Сарадник у наставиАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука03.03.2008.