ванр. проф. др Марјан Урекар


Недостаје слика

др Марјан Урекар

Ванредни професор


Телефон021/485-4543
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Рођен 1975. у Новом Саду. Основне, магистарске и докторске студије завршио на Факултету техничких наука у Новом Саду. На ФТН запослен од 2007. Тренутно у статусу доцента на Катедри за електрична мерења, ДЕЕТ.

На Катедри за електрична мерења ангажован на предметима: Пројектовање  индустријских уређаја и мерних система, Електрична мерења, Мерења у електроници, Електрична и електронска мерења у индустрији, Мерни системи у индустријском окружењу, Електрична и електронска мерења, Сензори у биомедицинским мерењима, Мерни инструменти, Увод у лабораторијски рад, Мерења у роботици, Електронска мерења, Мерења неелектричних величина, Микропроцесорски мерно-аквизициони системи, Електронске компоненте у инструментацији, Сензори и мерни претварачи, Мерни системи у индустријском окружењу, Лабораторијски практикум из електричних мерења.

Учесник на пројектима:
   Међународни пројекат Елецтрицал Енергy Маркетс анд Енгинееринг Едуцатион (ЕЛЕМЕНД) (2017-2020),
   Пројекат технолошког развоја Министарства науке, просвете и технолошког развоја ТР32019 „Мерења у концепту „паметне“ дистрибутивне мреже“ (2011-2018),
   Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине „Мерно-аквизициони системи у когнитивним неуронаукама“ (2011-2014),
   Пројекат технолошког развоја Министарства науке, просвете и технолошког развоја ТР11024 „Мерење токова електричне снаге и енергије“ (2008-2011).

Као предавач и аутор пратећих скрипти учествовао у курсевима обуке из приступних мрежа, одржаних у Телекому Србија током 2008. године: „Мерења у приступној мрежи“, „Напредна мерења у приступној мрежи“, „Мерења у приступној мрежи за широкопојански пренос“.

Аутор скрипти „Упутство за лабораторијске вежбе из предмета Електрична мерења, Мерења у електроници, Електрична и електронска мерења у индустрији“ (2018).

Заменик представника за квалитет Лабораторије за метрологију, Центар за метрологију, ФТН Нови Сад.

Сертификовани проверивач за ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 27001, ОХСАС 18001 и ИСО 50001.

Добитник награда:
   Еарлy Цареер Аwард, међународне Конференције за прецизна електромагнетна мерења ЦПЕМ2010, Даејеон, Јужна Кореја, јун 2010.,
   Годишња награда и плакета Департмана за ЕЕТ за изузетно залагање у припреми и извођењу наставе и истраживачком раду ФТН Нови Сад, децембар 2007.,
   Годишња награда и плакета Департмана за ЕЕТ за изузетно залагање у припреми и извођењу наставе и истраживачком раду ФТН Нови Сад, децембар 2012.

Области изучавања: електрична мерења, аналогна електроника, метрологија, лабораторијска инструментација, аудио технологија, стохастички процеси, индустријски електронски уређаји и мерни системи, биомедицинска инструментација,
едукација за инжењере, критичко размишљање за инжењере.

Члан ИЕЕЕ од 2007. године.

Аутор и коаутор преко 100 научних радова и технолошких решења.

Одлично познавање енглеског језика, служи се словеначким и француским језиком.

Ванредни професор
14.09.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром26.05.2009.01.05.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Сарадник у настави15.06.2007.01.05.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент14.09.2018.13.09.2023.Катедра за електрична мерења
Предавач29.05.2015.01.08.2018.Катедра за електрична мерења
НазивУ Установи
Овера дистрибутивне мерне групе

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Пројектовање, реализација и испитивање стохастичког еталонског бројила

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Прилог оптимизацији перформанси дигиталних мерења

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуUrekar M., Pejić D., Vujičić V., Avramov-Zamurović S.: Accuracy improvement of the stochastic digital electrical energy meter, Measurement, 2017, Vol. 98, pp. 139-150, ISSN 0263-2241
(М21) Рад у врхунском међународном часописуUrekar M., Gazivoda N., Pejić D.: The Core for High-Precision Stochastic Smart Grid Meter Based on Low-Resolution Flash ADC, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, No 0, pp. 1-9, ISSN 0018-9456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуUrekar M., Sovilj P.: EEG dynamic noise floor measurement with stochastic flash A/D converter, Biomedical Signal Processing and Control, 2017, Vol. 38, pp. 337-345, ISSN 1746-8094
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSovilj P., Milovanović M., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z.: Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic Measurement of EEG Signal over an Interval, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 270-278, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуPejić D., Gazivoda N., Ličina B., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B.: A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 3, pp. 61-66, ISSN 1582–7445
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомUrekar M., Gazivoda N.: The Transfer Voltage Standard for Calibration Outside of a Laboratory, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 99-111, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3:616.83
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомUrekar M., Bulat M., Vujičić B., Pejić D.: Composite Resistor Standard for Calibration of Measuring Transducers in Laboratory Conditions, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2016, Vol. 12, No 1, pp. 71-82, ISSN 1451-4869, UDK: 621.314.26:53.088
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Improvement of an Existing Method of Asynchronous Sampling for Determining RMS Value, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 13-28, ISSN 1451-4869, UDK: 519.243:53.08]:004.942
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомUrekar M., Novaković Đ., Gazivoda N.: COMPOSITE MILLIOHM-METER FOR RESISTANCE MEASUREMENT OF PRECISION CURRENT SHUNTS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2019, Vol. 32, No 1, pp. 75-89, ISSN 0353-3670
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUrekar M., Sovilj P.: EEG NOISE FLOOR MEASUREMENT USING STOCHASTIC A/D CONVERTER, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86- 7466-618-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejić D., Urekar M., Bulat M., Gazivoda N.: RANDOMIZING OF PSEUDORANDOM NOISE SOURCE, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-3, ISBN 978-86- 7466-618-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUrekar M., Radonjić A., Vujičić V.: A Generalized Approach to Stochastic Measurement of Power Grid Frequency, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Power Electronics Society, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejić D., Urekar M., Vujičić V., Avramov-Zamurović S.: Comparator offset error supression in stochastic converters used in a Watt-Hour Meter, 1. Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2010, Daejeon, 13-18 Jun, 2010, pp. 235-236, ISBN 978-1-4244-6794-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUrekar M., Pejić D.: Low Resolution Stochastic Flash ADC for High Precision Energy and RMS Voltage Measurements for Smart Grid, 1. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM 2018, Pariz: IEEE, 8-13 Jul, 2018, pp. 479-480, ISBN 978-1-5386-0973-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J.: Stochastic Flash ADC in Hardware Correlator for Very Long Baseline Interferometry, 5. IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace 2018, Rim: IEEE, 20-22 Jun, 2018, pp. 613-617, ISBN 978-1-5386-2473-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUrekar M., Vujičić V.: Optimal Resolution of a Flash ADC for the High Precision Electrical Energy Stochastic Digital Measurement Method, 17. IEEE International Conference on Smart Technologies IEEE EUROCON, Ohrid: IEEE EUROCON, 5-8 Jul, 2017, pp. 832-837, ISBN 978-1-5090-3842-8
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниУрекар М., Газивода Н., Ђорђевић-Козаров Ј., Булат М., Совиљ П.: Прецизни композитни омметар за мерење индустријских струјних шантова на мΩ опсегу, 2. Мерно-информационе технологије МИТ, Нови Сад: Факултет техничких наука, 8-9 Децембар, 2017, ИСБН 978-86-6022-019-8
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаУрекар М.: Прилог оптимизацији перформанси дигиталних мерења, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2018
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Вујичић Б., Новаковић Ђ., Вујичић В., Пејић Д., Совиљ П., Газивода Н., Радоњић А., Митровић З.: Метода мерења параметара капацитивних разделника напона у области високих фреквенција, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Пејић Д., Совиљ П., Вујичић В., Митровић З., Газивода Н., Радоњић А., Вујичић Б., Новаковић Ђ.: Метода налажења оптималне резолуције стохастичке дигиталне мерне методе, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Вујичић Б., Новаковић Ђ., Вујичић В., Пејић Д., Совиљ П., Газивода Н., Радоњић А., Митровић З.: Симулациони модел методе мерења параметара капацитивних разделника напона у области високих фреквенција, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Пејић Д., Совиљ П., Вујичић В., Митровић З., Газивода Н., Радоњић А., Вујичић Б., Новаковић Ђ.: Симулациони модел методе налажења оптималне резолуције стохастичке дигиталне мерне методе, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Вујичић Б., Вујичић В., Совиљ П., Пејић Д., Бељић Ж., Газивода Н., Радоњић А., Митровић З.: Симулациони модел методе спектралне густине снаге нискофреквентног шума применом стохастичке адиционе А/Д конверзије, 2016
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Вујичић В., Совиљ П., Пјевалица Н., Митровић З., Пејић Д., Булат М.: Сумарно мерење снаге и енергије коришћењем ММ4, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Урекар М., Пјевалица В., Пјевалица Н., Совиљ П., Бељић Ж., Газивода Н., Булат М.: Мерење крест фактора у електродистрибутивној мрежи, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду14.09.2023.
ДоцентЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду14.09.2018.
ПредавачЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду29.05.2015.
Асистент - стари називЕлектрична мерења29.05.2012.
Асистент - стари називЕлектрична мерења26.05.2009.
Сарадник у наставиЕлектрична мерења15.06.2007.