проф. др Сандра Дедијер


Недостаје слика

др Сандра Дедијер

Редовни професор


Телефон021/485-2625
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 415

По дипломирању запослена на Факултету техничких наука као асистент и изводи вежбе на већем броју предмета.  Исте, 2006. године уписује докторске студије на Департману за Графичко инжењерство и дизајн. 2012. године брани докторски рад под називом „Развој модела процесне анализе параметара израде флексо штампарске форме“ на Факултету техничких наука у Новом Саду на Департману за графичко инжењерство и дизајн. Наредне године изабрана је у звање доцента на Департману за графичко инжењерство и дизајн на Факултету техничких наука. У последњем изборном периоду изводила је целокупну наставу из предмета Репродукциона техника и Наука о боји као и део наставе на предмету Графички процеси на основним академским студијама, и Одабрана поглавља из управљања бојом на докторским академским студијама. У оквиру предмета Графички процеси и Увод у графичке технологије објавила је универзитетске практикуме, као и уџбенк Од компјуера до штампе  - ЦтП технологије,  чиме је значајно унапређена настава на Департману за графичко инжењерство и дизајн.Тренутно учествује у реализацији неколико међународних и националних и регионалних научних пројеката који су финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије, Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АПВ и ЕУ. Рецезент је у једном часопису са импакт фактором, као и у два часописа која немају импакт фактор. Руководилац је основних студија на департману за Графичко инжењертство и дизајн. Поред наставе на Факултету техничких наука, од 2013 до 2016 године изводила је наставу и на Универзитету у Бањој Луци, Технолошки факултет, Графичко инжењерство. У оквиру Ерасмус и Цеепус пројеката наставу је изводила на већем броју европских универзитета. Руководилац ЦЕЕПУС пројекта Мултидисциплинарy Аппроацх то Едуцатион анд Ресеарцх ин тхе Фиелд оф Дигитал Медиа Продуцтион. Активно учествује у промоцији науке (учешћа на Ноћи Истраживача и Фестивалу Науке) као и факултета кроз многобројне промотивне активности. Учествовала је у свим организацијама научно стручног симпозијума ГРИД. У последњем изборном периоду су истраживачке активности кандидата усмерене на истраживања у вези са репродукционим процесима, науком о боји као и штампарским формама.

Редовни професор
25.02.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент01.01.2010.01.02.2013.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент01.01.2007.01.12.2009.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Ванредни професор25.02.2018.24.02.2023.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Доцент25.02.2013.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2021.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Упоредна анализа савремених ЦтП технологија

Диплома

ИМТ Студије (Графичко инжењерство и дизајн: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Примењене уметности и дизајн

Факултет техничких наука

2006

РАЗВОЈ МОДЕЛА ПРОЦЕСНЕ АНАЛИЗЕ ПАРАМЕТАРА ИЗРАДЕ ФЛЕКСО ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ

Докторат

ИМТ Студије (Графичко инжењерство и дизајн: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Примењене уметности и дизајн

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPál (Apro) M., Novaković D., Dedijer S., Koltai L., Jurič (Rilovski) I., Vladić G., Kašiković N.: Image processing based quality control of coated paper folding, Measurement, 2017, Vol. 100, pp. 99-109, ISSN 0263-2241, UDK: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.12.033
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTomić I., Dedijer S., Novaković D., Jurič (Rilovski) I.: Artificial neural networks for optimising camera‐based colour measurements of prints enhanced with pearlescent pigments, Coloration Technology, 2018, Vol. 134, No 5, pp. 364-372, ISSN 1472-3581
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPál (Apro) M., Novaković D., Pál S., Dedijer S., Milić N.: Colour Space Selection for Entropy-based Image Segmentation of Folded Substrate Images, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 43-62, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуNovaković D., Dedijer S., Poljaček- Mahović S.: A model for improving the flexographic printing plate making process, original scientific paper, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 403-410, ISSN 1330-3651, UDK: 655.22:621.78
(М23) Рад у међународном часописуTomić I., Dedijer S., Martínez-Canada P., Novaković D., Hladnik A.: Camera Characterization for Colorimetric Assessment of Goniochromatic Prints, Journal of Imaging Science and Technology, 2017, Vol. 61, No 2, pp. 1-15, ISSN 1062-3701
(М23) Рад у међународном часописуPavlović Ž., Dedijer S., Kašiković N., Novaković D., Pál (Apro) M., Risović D.: Evaluation of effective models of offset CTP plate aluminium oxide surface roughness characterisation, International Journal of Surface Science and Engineering, 2017, Vol. 11, No 5, pp. 433-449, ISSN 1749-7868
(М23) Рад у међународном часописуBozhkova T., Boeva R., Spiridonov I., Sapkota J., Nedelchev Y., Kašiković N., Dedijer S., Pál (Apro) M.: Improvement of physical-mechanical and optical properties of the packaging production through coating with aqueous polymer dispersions in accordance with the environmental protection requirements, Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, No L, pp. 169-173, ISSN 0324-1130
(М23) Рад у међународном часописуDedijer S., Pál (Apro) M., Boeva R., Spiridonov I., Bozhkova T., Zorić V., Zeljković Ž.: Characterization of flexo and letterpress printing plate’s surface roughness by indirect SEM image-based profilometry, Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, No L, pp. 148-157, ISSN 0324-1130
(М23) Рад у међународном часописуDedijer S., Tomić I., Spiridonov I., Boeva R., Jurič (Rilovski) I., Milić N., Đurđević S.: Ink - jet imprints in just noticeable color difference evaluation, Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, No L, pp. 140-147, ISSN 0324-1130
(М23) Рад у међународном часописуKašiković N., Vladić G., Milić N., Novaković D., Milošević R., Dedijer S.: Colour fastness to washing of multi-layered digital prints on textile materials, Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 2018, Vol. 46, No 3, pp. 381-391, ISSN 1391-4588
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomić I., Dedijer S., Jurič (Rilovski) I., Pál (Apro) M.: The Effect of Scanning Resolution and Displacement Value on the GLCM-Based Features for Paper Texture Characterization, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 3-4 Novembar, 2016, pp. 263-271, ISBN 978-86-78928-67-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Tomić I., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Jurič (Rilovski) I.: Color Reproduction Quality in Multi-Pass Ink Jet Printing, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 3-4 Novembar, 2016, pp. 225-230, ISBN 978-86-78928-67-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Vladić G., Novaković D.: Possibilites of Flexo Printing Plate Elements Characterisation by Image Processing, 5. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budimpešta: Obuda University, 19-20 Novembar, 2015, pp. 82-91, ISBN 978-615-5460-60-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Dedijer S., Tomić I., Jurič (Rilovski) I., Zorić V.: Influence of sample-size variations on the in-plane tensile strength of uncoated paper, 8. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 3-4 Novembar, 2016, pp. 109-114, ISBN 978-86-78928-67-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Novaković D.: Surface roughness analysis of conventional flexo printing plate in dependence of developing and light finishing phase, 1. Wood, Pulp & Paper, Polygrafia Academica 2014, Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Chemical and Food Technology, 12-13 Mart, 2014, pp. 101-106, ISBN 978-80-89597-16-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pavlović Ž., Pál (Apro) M., Šušić N.: Surface roughness factors of flexo printed solid areas on aluminium foil and characterisation of UCA, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Graphic engineering and design, 11-12 Novembar, 2010, pp. 45-52, ISBN 978-86-7892-294-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomić I., Dedijer S., Jurič (Rilovski) I., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Vladić G.: Influence of Resolution and Print Settings on Colour Reproduction in Ink-Jet Printing, 2. 2nd International Printing Technologies Symposium – PrintIstanbul 2017, Istanbul: Marmara University, 11-12 Oktobar, 2017, pp. 273-282, ISBN 978-9944-0636-7-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVladić G., Novaković D., Kašiković N., Milić N., Dedijer S.: THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF GRAPHIC ENGINEERS AND DESIGNERS, 8. International Scientific Conference Research and development of mechanical elements and systems - IRMES, Trebinje: University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, 7-9 Septembar, 2017, pp. 297-300, ISBN 978-9940-527-53-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽarko J., Novaković D., Vladić G., Pál (Apro) M., Dedijer S.: Embossing Tools Production Using FDM 3D Printing Technology, 5. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budimpešta: Obuda University, 19-20 Novembar, 2015, pp. 1-10, ISBN 978-615-5460-60-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Novaković D.: Čitljivost 2D bar kodova štampanih na različitim papirnim podlogama, 10. Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, 15-16 Novembar, 2013, pp. 501-512, ISBN 978-99938-54-50-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐokić M., Pavlović Ž., Kavčič U., Dedijer S., Tadeja M.: Uticaj procesa sušenja na otpornost RFID komponenti štampanih funkcionalnom provodnom bojom, 10. Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, 15-16 Novembar, 2013, pp. 501-512, ISBN 978-99938-54-50-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomić I., Novaković D., Gebeješ A., Hladnik A., Dedijer S.: Determining Color of Goniochromatic Prints using DSLR Camera, 5. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budimpešta, 19-20 Novembar, 2015, pp. 104-112, ISBN 978-615-5460-60-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pavlović Ž., Pál (Apro) M., Novaković D.: Comparative analysis of tone value reproduction using different film making technologies, 8. Sigt - 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, Ljubljana: of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Chair of Information and Graphic Art Technology, 5-6 Jun, 2014, pp. 76-80, ISBN 978-961-6900-09-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Koltai L., Dedijer S., Draganov S., Đokić M.: Instrumental investigation of fold-crack resistance of coated papers, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 13-14 Novembar, 2014, pp. 183-190, ISBN 978-86-7892-645-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pál (Apro) M.: COMPARATIVE STUDY OF LINE AND DOT ELEMENTS REPRODUCTION ON FLEXO PRINTING PLATES USING DIFFERENT FILM MAKING TECHNOLOGIES, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 13-14 Novembar, 2014, pp. 77-85, ISBN 978-86-7892-645-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S.: Influence of the scanning resolution on image segmentation accuracy for an objective fold cracking evaluation, 11. Seminar in Graphic Arts, Pardubice: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 17-18 Jun, 2013, pp. 138-143
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavlović Ž., Dedijer S., Pál (Apro) M., Cigula T.: Influence of the pad printing plate‘ printing element depth on the quality of the printed product, 11. Seminar in Graphic Arts, Pardubice: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 2013, 17-18 Jun, 2013, pp. 151-156, ISBN 978-80-7395-459
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Dedijer S., Pavlović Ž., Đerić A.: Analiza lepljenih spojeva transportnih kutija od talasastih lepenki, 18. Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 19-22 Jun, 2012, pp. 61-66, ISBN 978-86-7401-283-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilić N., Dedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž.: The statistical analysis of processing conditions’ influence on the surface roughness of flexo printing plate , 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad, 15-16 Novembar, 2012, pp. 141-150, ISBN 987-86-7892-457-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Koltai L., Novaković D., Dedijer S., Draganov S.: Characterisation of fold-crack resistance of coated papers by tensile and Mullen burst test, 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Fakultet Tehničkih Nauka, 15-16 Novembar, 2012, pp. 311-316, ISBN 978-86-7892-457-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Cigula T., Novaković D., Gojo M.: The contact angle of reference liquids on flexographic printing plates as a function of time, 6. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Graphic Engineering and Design, 15-16 Novembar, 2012, pp. 121-128, ISBN 978-86-7892-457-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Sadžakov M., Pavlović Ž., Dedijer S.: Karakterizacija ofset štampe na recikliranim kartonima, 17. International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 21-24 Jun, 2010, pp. 177-180, ISBN 978-86-7401-267-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavlović Ž., Pál (Apro) M., Dedijer S., Novaković D.: Opseg boja u rotacionoj heat-set ofset štampi u zavisnosti od sastava sredstva za vlaženje, 17. International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 21-24 Jun, 2010, pp. 181-184, ISBN 978-86-7401-267-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Cigula T., Obrenović B.: Influence of ink solvent concentration on wetting of flexo printing plate and PE foil, 2. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budimpešta: Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, 21-22 Novembar, 2011, pp. 143-150, ISBN 978-615-5018-23-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Dedijer S., Pavlović Ž.: Profilometric analysis of foil laminated papers, 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-12 Novembar, 2010, pp. 77-82, ISBN 978-86-7892-294-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPál (Apro) M., Novaković D., Dedijer S., Pavlović Ž., Karlović I.: Micro-topography analysis of foil laminated papers, 1. International Joint Conference on Environment and Light Industry Technologies, Budimpešta: Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, 18-19 Novembar, 2010, pp. 173-180, ISBN 978-615-5018-08-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠušić N., Dedijer S., Avramović D.: Influence of ink viscosity on print quality and gloss in gravure printing , 5. International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Graphic engineering and design, 11-12 Novembar, 2010, pp. 295-298, ISBN 978-86-7892-294-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKarlović I., Tomić I., Dedijer S., Pál (Apro) M., Novaković D.: The correlation of surface roughnes parameters of print enhancement foils and optical and colourimetric properties of offset prints, 1. International Joint Conference on Environment and Light Industry Technologies, Budimpešta: Rejto Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, Óbuda University., 18-19 Novembar, 2010, pp. 181-188, ISBN 978-615-5018-08-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Novaković D.: Determination of surface roughness factors of solid printing areas on different flexo printing plates, 5. International Symposium on Novelties in Graphics, Ljubljana, 27-29 Maj, 2010, pp. 806-812, ISBN 978-961-6045-80-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković D., Karlović I., Pavlović Ž., Dedijer S.: Colorimetric and tone value differences in varnished samples of offset prints made with conventional and hybrid inks measured with different colour measuring devices, 12. "Blaž Baromić" International Conference on printing, design and graphic communications, Split: University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Croatia, University of Ljubljana, Ogranak Matice Hrvatske Senje, Pulp and Paper Institute, Ljubljana, Slovenia, 21-24 Septembar, 2008, pp. 171-175, ISBN 987-953-96020-9-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNovaković D., Karlović I., Pavlović Ž., Pešterac Č., Dedijer S., Stipančevic T.: Computer to tone value analysis with different plate reader devices , 38. Simpozij o novostih v tekstilstvu in 3. Simpozij o novostih v grafiki, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravnoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 21 Jun, 2007, pp. 184-189, ISBN 978-961-6045-46-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedijer S., Novaković D., Karlović I., Pavlović Ž.: Analiza termalnih CTP ofset ploča i otisaka , 3. Naučno - stručni simpozijum GRID, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 16-18 Novembar, 2006, pp. 159-168, ISBN 86-7892-009-2
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPál (Apro) M., Novaković D., Dedijer S., Pavlović Ž., Kašiković N.: Preliminary Analysis of Image Segmentation Algorithms for an Objective Fold Cracking Evaluation, 15. International Conference on Printing, Design and Graphic Communications - Blaž Baromić, Senj: Croatian Society of Graphic Artists, Croatia, 16-19 Septembar, 2015, pp. 34-34
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуDedijer S., Novaković D., Gužvica M., Pavlović Ž., Pál (Apro) M.: Evaluation of Pad Printed Electro Conductive Elements, 10. Seminar in Graphic Arts, Pardubice: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 19-21 Septembar, 2011, pp. 157-157, ISBN 978-80-7395-420-8
(М53) Рад у научном часописуŽarko J., Vladić G., Pál (Apro) M., Dedijer S.: Influence of printing speed on production of embossing tools using FD M 3D printing technology, Journal of Graphic Engineering and Design, 2017, Vol. 8, No 1, pp. 19-27, ISSN 2217-379X
(М53) Рад у научном часописуDedijer S., Novaković D., Gužvica M., Pavlović Ž., Pál (Apro) M.: Some properties of pad printed electro conductive elements, Scientific papers of the University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Seria A, 2012, Vol. 17, No Seria A, pp. 241-255, ISSN 1211-5541
(М53) Рад у научном часописуPavlović Ž., Dedijer S., Pál (Apro) M., Tomić I., Jurič (Rilovski) I.: Readability of screen printed QR codes depending on their dimension, encoded content and type of printing substrate using screen printing technique , Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2016, Vol. 12, No 1, pp. 37-45, ISSN 1840-054X, UDK: 54+66+502/504
(М53) Рад у научном часописуNedić M., Novaković D., Dedijer S.: KONTROLA KVALITETA NOVINSKE ŠTAMPE U SKLADU SA ISO STANDARDOM, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 5, pp. 982-985, ISSN 0350-428X, UDK: 655
(М53) Рад у научном часописуMajstorović M., Dedijer S.: ANALIZA KVALITETA OTISAKA DOBIJENIH TAMPON TEHNIKOM ŠTAMPE NA OFSETNOJ PODLOZI, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 31, No 4, pp. 593-596, ISSN 0350-428X, UDK: 655
(М53) Рад у научном часописуŠišović Lj., Pavlović Ž., Dedijer S.: Analiza reprodukcije rasterskih elemenata na konvencionalnim flekso štamparskim formama primenom različitih kopirnih predložaka, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, Vol. 30, No 8, pp. 2657-2660, ISSN 0350-428X, UDK: 655
(М53) Рад у научном часописуProdić D., Pavlović Ž., Dedijer S.: Analiza kvaliteta otiska tampon štampe na različitim papirnim podlogama, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2014, Vol. 29, No 10, pp. 2190-2193, ISSN 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуPapić M., Novaković D., Dedijer S.: Ispitivanje promena površinske hrapavosti štampajućih elemenata punog tona na konvencionalnim flekso štamparskim formama, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, Vol. 28, No 10, pp. 1765-1768, ISSN 0350-428X, UDK: 655.3
(М53) Рад у научном часописуDedijer S., Novaković D., Pál (Apro) M., Pavlović Ž.: Statistical analysis of printing elements reproduction on thermally developed CTP flexo printing plates , Journal of Graphic Engineering and Design, 2012, Vol. 3, No 2, pp. 12-22, ISSN 2217-379X, UDK: 655.2.225.3:519.2.248
(М53) Рад у научном часописуDedijer S., Pál (Apro) M., Pavlović Ž., Cigula T., Obrenović B.: Flexographic ink composition and its wetting influence on flexo printing plate and printed substrate (PE FOIL), Papíripar, 2012, Vol. 56, No 4, pp. 24-30, ISSN 0031-1448
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаDedijer S.: Razvoj modela procesne analize parametara izrade flekso štamparske forme, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn, 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Novaković D., Pavlović Ž., Zeljković Ž., Nedeljković U., Dedijer S., Kašiković N., Vladić G., Pál (Apro) M., Avramović D., Pinćjer I., Milić N., Tomić I., Jurič (Rilovski) I., Đurđević S.: Softverski model za unapređenje znanja i proizvodnje u grafičkoj industriji, Tehničko rešenje, 2015
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметNovaković, D., Dedijer, S., Vladić, G. Uvod u Grafičke tehnologije, praktikum za vežbe, Fakultet tehničkih nauka, GRID, Novi Sad, 2010, ISBN 978-86-7892-291-6
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГрафичко инжењерствоУниверзитет у Новом Саду25.02.2023.
Ванредни професорГрафичко инжењерствоУниверзитет у Новом Саду25.02.2018.
ДоцентГрафичко инжењерство25.02.2013.
АсистентГрафичко инжењерство и дизајн22.12.2009.
Асистент - стари називГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука01.01.2007.