Predmet: Odabrana poglavlja iz fizike 1 (17 - Z103)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim fizičkim principima i zakonima koji su neophodni za analizu procesa i pojava u inženjerstvu zaštite životne sredine. Stečena znanja su neophodna osnova za dalje studiranje i praćenje stručne literature.
Stečena znanja koja omogućavaju razumevanje osnovnih fizičkih procesa koji služe u merenjima i analizama stanja životne okoline. Poznavanje teorijskih osnova odabranih poglavlja fizike relevantnih za inženjerstvo zaštite životne sredine, kao i praktičnih osnovama merenja i tumačenja fizičkih rezultata.
Teorijska nastava: 1) Osnovni pojmovi kinematike i dinamike translatornog i rotacionog kretanja. Njutnovi zakoni dinamike. Zakoni održanja impulsa,momenta impulsa i energije. Njutnov zakon gravitacije,kosmičke brzine. 2) Osnovni zakoni statike i dinamike fluida: Zavisnost pritiska od dubine tečnosti; Paskalov zakon; Bernulijeva jednačina. 3) Osnove termodinamike idealnih gasova:Prvi i drugi zakon termodinamike; Karnoov ciklus; Motor sa unutrašnjim sagorevanjem; Bolcmanova statistika i njen odraz na životnu sredinu. 4) Mehanički talasi: Osobine zvuka; Intenzitet; Stojeći talas i rezonancija; Ultrazvuk i primene. Praktična nastava (eksperimentalne i računske vežbe): Na vežbama se rade eksperimenti koji prate teorijsku nastavu, kao i računska vežbanja, što doprinosi boljem razumevanju teorijskog gradiva, kao i upotpunjavanju znanja.
Predavanja, računske vezbe, laboratorijske vežbe i konsultacije. Provera znanja se vrši na laboratorijskim vežbama i na ispitu. Ispit se može polagati na dva kolokvijuma od kojih svaki sadrži logičku celinu gradiva. Oba kolokvijuma se polažu u pismenoj formi. Kolokvijumi se održavaju u toku semestra u kome se izvodi nastava. Studenti koji ne polože ispit preko kolokvijuma moraju polagati seo ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo završnog ispita je eliminatoran. Usmeni deo završnog ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Satarić, M.Fizika : termodinamika i talasno kretanje 1997 Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz fizike : deo 12004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz fizike : deo 22005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2004FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Zečević Milka
Asistent

Laboratorijske vežbe