Predmet: Tehnologija kombinovanog transporta (17 - S0330)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastLogistika i intermodalni transport
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja o tehnologijama kombinovanog (intermodalnog) transporta u kontekstu upoznavanja i razumevanja njihovog značaja, osnovne terminologije i pojmova, osnovnih elemenata sistema intermodalnog transporta (učesnika, aktivnosti i resursa) i njihovih međusobnih veza, kao i osnova analize njihove konkurentnosti (nivo usluge, troškovi, održivost) i politika planiranja.
Nakon odslušanog i položenog predmeta, studenti će biti u mogućnosti da prepoznaju suštinu i značaj svakog elementa sistema intermodalnog transporta, kao i razloge formiranja i načine planiranja i realizacije integrisanih transportnih lanaca. Takođe, studenti će biti u mogućnosti da izvrše komparativnu analizu postojećih tehnologija kombinovanog transporta sa aspekta njihove tehničko-tehnološke baze, politika planiranja i praktične realizacije, sa posebnim akcentom na tehnologijama kontejnerskog transporta.
Mesto i uloga tehnologija kombinovanog transporta kao složenog sistema prevoza robe. Sistem intermodalnog transporta: struktura i definicije osnovnih elemenata. Učesnici u sistemu intermodalnog transporta: uloga i odgovornosti. Resursi u sistemu intermodalnog transporta: tovarne jedinice (sistem ukrupnjavanja i formiranje tovarnih jedinica u sistemu transporta i distribucije), transportni i pretovarni resursi. Aktivnosti u sistemu intermodalnog transporta: transportni lanci i sistemski pristup upravljanju prevozom robe u realizaciji transportnih lanaca. Tehnologija kombinovanog drumsko-železničkog transporta: tehničko-tehnološka baza i organizacija. Tehnologija kontejnerskog transporta: tehničko-tehnološka baza i organizacija, kontinentalni i interkontinentalni kontejnerski transport, transportni koridori. Tehnologije kopneno-pomorskog transporta: tehničko-tehnološka baza i organizacija. Terminali intermodalnog transporta: definicija, podela, planiranje i organizacija rada; suve luke.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe. U okviru predmeta predviđen je seminarski radi u okviru kojeg će se uz pomoć računara obraditi problem praktične organizacije i realizacije kombinovanog transporta. Položen kolokvijum oslobađa studente polaganja dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Risto PerišićSAVREMENE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA I1995Saobraćajni fakultet BeogradEngleski
Perišić, R.SAVREMENE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA II1995Saobraćajni Fakultet, BeogradSrpski jezik
Vukićević, S.Skladišta1995Preving, BeogradSrpski jezik
Zečević, S.Robni terminali i robno-transportni centri2006Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Maslarić, M., Stojanović, Đ., Nikoličić, S.Serbian intermodal transport system2008Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transactions on Mechanics ISSN: 1224-6077Srpski jezik
Nikolina BrnjacIntermodalni transportni sustavi2012Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u ZagrebuHrvatski
Marinko Maslarić, Nikolina Brnjac, Drago BagoIntermodal Supply Chain Risk Management / Pomorski zbornik 52 (1)2016Udruga za proučavanje i razvoj pomorstva, Rijeka (Hrvatska)Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Maslarić dr Marinko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maslarić dr Marinko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Maslarić dr Marinko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Maslarić dr Marinko
Vanredni profesor

Računarske vežbe