Predmet: Integrisani sistemi premera (17 - GI401A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeodezija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti premera terena i integralnih sistema za premer.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: Napredne metode merenja GNSS-om, diferencijalni (DGPS) i kinematički premer u realnom vremenu (RTK). Metode određivanja i tehnike traženja ambiguiteta (metoda najmanjih kvadrata, varijanse-kovarijanse, FASF, Lambda metoda i druge) kako za fazne tako i za kombinaciju podataka koda i faze. Planovi razvoja GPS-a i prednosti koje nove mogućnosti donose integraciji senzora i geomatici. Osnovni principi i preduslovi integracije senzora, prednosti koje proizilaze iz integracije. Karakteristike senzora koji se primjenjuju u integraciji za geodetske i geoinformatičke svrhe (GPS, inercijalni sistemi, senzori za daljinsku detekciju, odometri i žiroskopi). Alogritmi integracije senzora. Integracija GPS-a i GIS-a. Integracije senzora za negeodetske namene. Geomatički pristup integraciji senzora, definisanje prostora integrisanih senzora, problemi prikupljanja i kvaliteta podataka. Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata
Predispitne obaveze: 50% bodova student treba da obezbedi realizacijom testova i obaveznih zadataka, u toku prohađanja nastave. Ispit: završni ispit – u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.,Colins J.GPS Theory and Practice2001Engleski
George Taylor, Geoff BlewittInteligent Positioning – GIS – GPS Unification2006WileyEngleski
Burrough, P., McDonnell, R.Principi geografskih informacionih sistema2006Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulatović dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Krnić Đuro
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vujinović Marijana
Asistent

Računarske vežbe