Predmet: Grafičke aplikacije (17 - F114)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Cilj ovog kursa je prezentiravanje osnovnih sadržaja informacionih tehnologija i računarstva. U tom smislu će biti razmatrani osnovni pojmovi o arhitekturi računara, softveru, organizaciji i servisima koje pružaju računarske mreže, razumevanje novih tehnologija koje služe za obezbeđivanje Internet servisa, u prvom redu world wide web-a i elektronska pošta. Sticanje znanja i veština u korišćenju savremenih softverskih rešenja za: pisanje i formatiranje tekstualnih dokumenata, kreiranje vektorske grafike, izrada prezentacija i izvršavanje tabelarnih kalkulacija.
Nakon uspešno završenog kursa student će steći neophodna znanja za primenu savremenih softverskih i računarskih sistema. Unaprediće znanja u korišćenju savremenih grafičkih aplikacija, računarskih mreža i korišćenja Internet servisa sa posebnim naglaskom na elementima kreativnosti i inovativnosti. Veštine korišćenja savremenih softverskih rešenja za kreiranje i obradu teksta; izrada prezentacije; steći neophodna znanja vezana za unos, obradu - tabelarne proračune, kao i načine numeričkog i grafičkog predstavljanja podataka. Unaprediće praktična znanja o načinu funkcionisanja Interneta i Internet servisa kao i veštine korišćenja Internet servisa u poslovne svrhe. Unaprediće znanja o programskim paketima opšte namene kao i njihova primena na rešavanju konkretnih problema iz grafičkog inženjerstva i dizajna. Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i usavršavanju znanja užestručnih predmeta u domenu efikasne primene savremenih softverskih i računarskih sistema.
Teorijski deo: Informatika; Informacioni sistem; Pojava i razvoj disciplina u području informatike i njene primene u oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna (GRID-a); Osnovni pojmovi, koncepti i problemi vezani za računarske sisteme; Pregled razvoja ideja i tehnoloških izuma kroz istoriju; Brojni sistemi i podaci; Računarski sistem; Hardver; Softver; Računarske mreže; Internet. Hardver računarskih sistema se daje kroz detaljan prikaz i upoznavanje sa radom računara i njegovih osnovnih komponenata: CPU, Memorije, Memorijski mediji, Periferni uređaji (poseban naglasak na skenere, monitore, štampače, plotere i dr. Poseban akcenat je dat na analizi performansi i oceni potreba pri nabavci hardvera, greške pri nabavci, tehnološko zastarevanje, sa akcentom na specifičnosti potreba u GRID-a. Softver računarskih sistema se izučava kroz prikaz: Podele softvera; Sistemski softver; Operativni sistemi - OS Windows, Klasifikacija OS; Aplikativni programi – sa posebnim naglaskom na programe za primenu u oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna (Programski alati za: obradu teksta, crtanje, za unakrsna izračunavanja, izradu prezentacija i dr.); Zaštita i sigurnost računarskih sistema; Problem kompatibilnosti; Nabavka i održavanje softvera. Računarske mreže: Pojam i osnove računarskih mreža, Razlozi za umrežavanje, Podela računarskih mreža, Osnove mrežne opreme. Internet: Osnove i istorija Interneta, Adresiranje na Internetu, Pristup Internetu, Internet servisi (www, e-mail, ftp, i dr.), Pretraživanje Interneta, Poslovna primena Internet tehnologija – sa posebnim naglaskom na programe za primenu u oblasti GRID-a; Osnove elektronskog poslovanja. Praktični deo: Rad u računarskoj učionici sa odgovarajućim softverskim alatima. Prvo se proveravaju znanja i veštine studenata u radu sa OS MS Windows i osnovnim aplikacijama MS Office-a kako bi se prilagodilo obučavanje njihovim potrebama i veštinama. Studenti se obučavaju za rad u mrežnom okruženju - radu na udaljenom računaru.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune veštine grafičkih tehnologija. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Klem, N.Uvod u primenu računara2007Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Luković I, Stefanović D, Rakić M, Stefanović NOsnove računarskih tehnologija i programiranja - priručnik za vežbe2002Symbol, Novi SadSrpski jezik
Obradović, D.Osnovi računarstva1996Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zeljković, Ž.Grafiče aplikacije, materijal sa predavanja (elektronski oblik)2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zeljković dr Željko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petrović Saša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bošnjaković Gordana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golubović Gala
Asistent

Računarske vežbe