Definicija mehanike
Mehanika je nauka o kretanju i deformacijama kao posledicama dejsva sila. Iako se sastoji od aksioma, teorema, dokaza, definicija, principa, u srcu mehanike je učenje kako da se problem postavi i kako da se reši. Mehanika se zapravo sastoji od problema i rešenja.

Trenutno nema podataka