Predmet: Ekonomika preduzeća (17 - IM1014)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta Ekonomika preduzeća, kao fundamentalne, mikroekonomske (naučne i nastavne) discipline jeste razumevanje organizacije/preduzeća kao fenomena svojstvenog tržišnoj privredi, analiza poslovne orijentacije preduzeća i izbora potrebnih i odgovarajućih resursa, izučavanje konkretne poslovne stvarnosti preduzeća (tehničkih elementa ulaganja i elementa rezultata, kao i njihove međusobne uslovljenosti), zatim rasta i razvoja preduzeća, efekata primene novih tehnoloških i radnih metoda, usvajanje osnovnih znanja iz oblasti teorije troškova (vrste, priroda troškova, dinamika, obračun), kao i razumevanje internih i eksternih faktora poslovne efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Ovo podrazumeva odgovarajuću klasifikaciju i sistematizaciju teorijskih objašnjenja određenih zakonitosti koje vladaju u toj konkretnoj poslovnoj stvarnosti, kao i izbor metodoloških rešenja u oblasti praktične primene naučnih spoznaja.
Nakon savladavanja materije koja se odnosi na konkretnu poslovnu stvarnost (tehniku, tehnologiju i ekonomiju) preduzeća, studenti će biti osposobljeni da, iz inženjerskog ugla razumeju osnovne principe funkcionisanja mikroekonomije i zakonitosti koje vladaju u njoj, tehničke i ekonomske faktore koji utiču na njenu dinamiku, s ciljem da se uspešno uključe u poslovnu praksu. Na ovaj način, studentima se stvaraju pretpostavke i svojevrsna osnova za dalje razumevanje pririode upravljačke funkcije u preduzeću, odnosno tri značajne dimenzije menadžmenta: procesi, strukture i ponašanja. Struktura dimenzija menadžmenta uključuje formalne pojmove organizacije kao što su podela rada, delegiranje, ovlašćenja, departmentalizacija i obim menadžmenta.
Teorijska nastava: Uvod u ekonomiku preduzeća (Ekonomika preduzeća kao posebna disciplina, definisanje ekonomike preduzeća; Predmet, zadatak i cilj izučavanja ekonomike preduzeća; Usmerenost ekonomike preduzeća, metodologija izučavanja); Uloga preduzeća u tržišnoj privredi (preduzeće kao fenomen imanentan tržišnoj privredi, definisanje preduzeća, savremeni organizacioni oblici preduzeća u tržišnoj privredi); Konkretna poslovna stvarnost preduzeća (tehnički i ekonomski elementi ulaganja, elementi rezultata, odnos elemenata rezultata i elemenata ulaganja, faktori koji utiču na konkretnu poslovnu stvarnost preduzeća); Izražavanje elemenata trošenja (pojam utrošaka i troškova elemenata proizvodnje, troškovi i izdaci); Stepen iskorišćenosti kapaciteta i dinamika troškova elemenata proizvodnje (pojam proizvodnih kapaciteta, tehnička i ekonomska klasifikacija proizvodnih kapaciteta, dinamika troškova u zavisnosti od stepena korišćenja proizvodnih kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi); Rezultati reprodukcije (proizvod, funkcije proizvoda, grupisanje proizvoda, ukupan prihod organiozacije, račun dobiti i gubitka, prag rentabilnosti); Poslovna efikasnost i efekivnost organizacije (pojam poslovne efikasnosti i efektivnosti, pokazatelji ekonomije reprodukcije - produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost poslovanja organizacije). Praktična nastava - vežbe na praktičnim primerima iz domena konkretne poslovne stvarnosti preduzeća - prezentacija projekata, seminarskih i pristupnih radova, rešavanje studija slučajeva.
Predavanja, vežbe, konsultacije, razmatranje konkretnih problema iz oblasti ekonomije preduzeća.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ivanišević, A., Marić, B.Ekonomika preduzeća2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivanišević dr Andrea
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šiđanin dr Iva
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Todorović Tanja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Savković Milena
Asistent

Auditorne vežbe