Predmet: Proračun cevnih mreža (17 - M35I32)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.09.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnovi mehanike fluidadada
Sticanje znanja i veština neophodnih za projektovanje, analizu i upravljanje složenim sistemima za distribuciju tečnosti i gasova.
Projektovanje i modelovanje cevnih mreža. Analiza ustaljenih, kvaziustaljenih i prelaznih režima rada cevnih mreža. Upravljanje radom sistema za distribuciju tečnosti i gasova.
Osnovne jednačine za ustaljeno strujanje u cevnim mrežama. Metoda čvorova. Metoda prstenova. deltaQ metoda. Hibridne metode. Specifični uređaji za kontrolu i regulaciju rada cevnih mreža (rezervoari, pumpne stanice, zatvarači, regulacijski uređaji, sigurnosni uređaji.). Kontinualna simulacija rada distributivnih mreža. Korišćenje matematičkih modela u upravljanju radom cevnih mreža. Optimizacija rada distributivnih sistema. Proračun neustaljenih (prelaznih) režima u cevnim mrežama. Matematički model hidrauličkog udara. Matematički model oscilatornog strujanja u cevnim mrežama. Metode zaštite cevovoda od negativnih posledica prelaznih režima.
Predavanja: kombinacija savremenih metoda (prezentacije, simulacije) i klasičnih metoda (tabla i kreda). Računarske vežbe (15 nedelja): izrada osnovnih programa za simulaciju ustaljenog i kvaziustaljenog strujanja u cevnim mrežama, izrada osnovnih programa za simulaciju krutog i elastičnog udara.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Walski, M. T. et al.Advanced Water Distribution Modeling And Management2003Haestad PressEngleski
Vuković, V., Tašin, S.Uvod u hidropneumatsku tehniku2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Chaudhry, H. M.Applied hydraulic transients1986Van Nostrand Reinhold Co. Inc., New YorkEngleski
Radojković, M., Obradović, D., Maksimović, Č.Računari u komunalnoj tehnici1989Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Ivetić, M.Računska hidraulika. Tečenje u cevima1996Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Slobodan TašinStrujanje u cevnim mrežama2014SkriptaSrpski jezik
Bukurov, Ž., Cvijanović, P.Mehanika fluida : zadaci1982Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
BIKIĆ, SinišaSkripta iz predmeta Sistemi za transport i distribuciju fluida2018Fakultet tehničkih nauka Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tašin mr Slobodan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pojić Bojana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Računarske vežbe