Predmet: Osnovi procesne tehnike (06 - M3303)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTermodinamika i prenos toplote
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama rešavanja problema iz oblasti procesne tehnike, kao i primena na konkretne procese i postrojenja.
Sticanje znanja o metodama analize procesnih operacija, kao i o mogućnostima primene procesnih operacija u okviru industrijskih postrojenja u različitim granama industrije.
Određenje i tumačenje procesne tehnike (definiciono određenje i karakterizacija PT, primeri, klasifikacije i podele, zadatak i uloga mašinske struke, neophodne podloge za bavljenje PT). Osnovnipojmovi i definicije u PT (radni i pomoćni medijumi, višekomponentne supstancije, koncentracija, aparaturno-procesna jedinica, tehnološke veze, pojam prerade u PT). Osnovne procesne operacije (operacije bez dodatnih medijuma, operacije s dodatnim medijumima, kompleksne procesne operacije). Pojam ravnoteže i fenomena prenosa u višekomponentnim heterogenim sredinama (uslovi ravnoteže, različiti načini izražavanja potencijala prenosa, fluksevi, konvektivni prenos). Primena principa održanja u višekomponentnim sredinama - postupci bilansiranja (opšte izvođenje jednačina prenosa i makro bilansa, postupci bilansiranja). Mehanika fluida višefaznih sistema kao osnov PT. Termodinamika smeša kao osnov PT. Teorija difuzionog prenosa mase kao osnov PT. Hemijska kinetika i PT. Teorija sličnosti, modeliranje i simulacija u PT. Efikasnost procesnih operacija i sistema. Primena numeričke tehnike i računara u PT. Nadgledanje, regulacija i upravljanje procesnih postrojenja. Ekonomija procesnih sistema. Metodi i postupci optimizacije u PT. Metodi energetske integracije. Baze procesnih podataka i izračunavanja. Procesna postrojenja i životna sredina.
Predavanja, računske i auditorne vežbe, konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz računskih vežbi i ispita. Alternativno, ispit se može polagati preko 2 kolokvijuma. U slučaju da student položi oba kolokvijuma, ne izlazi na ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dimić MilanOsnovi procesne tehnike, skripte2005FTN, Novi SadSrpski jezik
Jaćimović B. i Genić S.Toplotne operacije i aparati, deo 1, Rekuperativni razmenjivači toplote2004Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Dimitrije VoronjecTehnološke operacije1988Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
S. StanišićTehnološke operacije II Toplotne i difuzione operacije1978Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Grbavčić Željko, Sokolović DunjaOsnovi procesne tehnike - mehaničke operacije2015Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đaković dr Damir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sokolović dr Dunja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Auditorne vežbe