Predmet: Alternativni separacioni procesi u tretmanu voda (17 - MPK16)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.11.2018..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta vodadane
- Sticanje neophodnih znanja iz oblasti postojećih alternativnih i naprednih separacionih procesa u tretmanu voda - Sticanje neophodnih znanja iz oblasti projektovanja postrojenja za prečišćavanja voda alternativnim i naprednim separacionim tretmanima
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Navede i razume napredne i alternativne tehnološke procese i operacije koji se danas primenjuju u tretmanu voda - Implementira alternativne separacione procese u projektno rešenje tretmana vode
Specifični polutanti vodenih resursa. Pregled konvencionalnih i alternativnih separacionih metoda. Uklanjanje organskih i neorganskih polutanata različitim alternativnim sorpcionim procesima. Alternativni adsorbenti. Režimima rada uređaja. Tipovi reaktora. Unapređeni membranski procesi. Alternativni procesi koagulacije i flokulacije. Reversna osmosa. Elektroflacija. Elektrokoagulacija. Elektrookidacija. Napredni oksidacioni procesi. Fitoremedijacija. Fotokatalitička degradacija organskih polutanata. Napredni biološki procesi u tretmanu voda. Recirkulacija fosfora iz otpadnih voda. Primena algi u tretmanu voda. Plutajuća mokra polja. Različite buduće perspektive obrade, remedijacije i reciklaže vode.
Predavanja. Računske vežbe koje se baziraju na rešavanju konkretnih praktičnih problema i dimenzionisanju uređaja za separaciju polutanata iz vodenih struja. Studenti pod mentorstvom rade u grupama tehnološko rešenja prečišćavanja voda i postrojenja za prečišćavanje sa alternativnim tehnologijama; Zajedničke i individualne konsultacije. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V.K. Gupta Imran AliEnvironmental Water - Advances in Treatment, Remediation and Recycling2012ElsevierEngleski
D. G. Rao, R. Senthilkumar, J. Anthony Byrne, S. FerozWastewater Treatment: Advanced Processes and Technologies2013WA Publishing and CRC PressEngleski
Metcalf & Eddy / AecomWastewater Engineering : Treatment and Resource Recovery2014McGraw-Hill, New YorkEngleski
Degremont, Gilbert, ed.Water Treatment Handbook. 6th Edition Vol. I and II.2007John Wiley & Sons Inc.Engleski
M. SoviljDifuzione operacije2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
R. Šećerov Sokolović, S. SokolovićKoalescencija u poroznom sloju2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada20.00
Testdane20.00
Testdane20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pap Sabolč
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe