Predmet: Osnovni principi upravljanja vodama (17 - Z420)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Upoznavanje sa osnovnim elementima prirodnog i društvenog okruženja i načinom njihovog uticaja na sistem voda. Takođe, student se upoznaje sa sistemom upravljanja vodama i načinom njegovog funkcionisanja
Savladavši gradivo predmeta student treba da: - razume sistem voda i u njemu locira mesto i značaj svog rada u njegovom okviru - sagleda moguće konstalacije, mehanizme i instrukcije upravljanja vodama i pripremi se za učešće u njihovoj pripremi
Uvod. Status i značaj vode kao prirodnog resursa. Ekonomski i socijalni okviri za upravljanje vodama. Prirodni okviri. Ciljevi upravljanja vodama. Instrumenti upravljanja vodama. Održivo i adaptivno upravljanje vodama. Sistem voda. Pojedine funkcije i aktivnosti. Uloga globalnih, regionalnih i lokalnih institucija i mehanizama. Svetski trendovi. Klimatske promene i vode. Monitoring voda. Direktive EU vezane za vodu. Stanje u našoj zemlji.
Nastava se izvodi vidu predavanja i auditornih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva dok se na vežbama rade zadaci – praktični primeri iz određenih oblasti koje prate predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Seminarski radovi se izrađuju po grupama koje odredi predmetni profesor, dok su odbrane seminarskih radova auditorne u terminima za vežbe. Kolokvijumi se sastoje iz teorijskog i računskog dela koji se mogu se polagati pismeno u toku semestra u kome se izvodi nastava. Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma moraju polagati celokupan završni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladisavljević, Ž.O vodoprivredi1969Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“,Vodoprivredna osnova Republike Srbije2001Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvoSrpski jezik
Dimkic A.Milan., Brauch Heinz-Jürgen, Kavanaugh MichaelGroundwater Management in Large River Basins2008IWA PublishingEngleski
Dante A., Caponera, Marcella NanniPrinciples of Water Law and Administration2007Taylor & FrancesEngleski
Daniel P. Loucks, Eelco van BeeWater Resources Systems Planning and Management - an introduction to methods, models and applications2005UNESCO PublishingEngleski
Đorđević BVodoprivredni sistemi1990Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe