Predmet: Izrada projektno-tehničke dokumentacije (17 - EMS222)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.11.2018..

Sticanje znanja za primenu odrednica zakona, pravilnika i standarda kojima se reguliše oblast izrade projektno-tehničke dokumentacije. Poznavanje relevantne regulative za različite vrste projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Samostalna izrada projektno-tehničke dokumentacije.
Na temelju praktičnih primera iz prakse, studentima će se prezentovati problematika izrade projektno-tehničke dokumentacije i specifičnostima izrade pojedinih vrsta projekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Studenti će biti upoznati i sa problematikom standardizacije primenjivom na različite oblasti tehnike sa posebnim akcentom na elektrotehniku. Studenti će biti upoznati sa trenutno važećim pravilnicima iz domena niskonaponskih električnih instalacija. Posebna pažnja biće posvećena sticanju praktičnih znanja o dobroj praksi izrade projektno-tehničke dokumentacije.
Upoznavanje studenata sa Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije. Upoznavanje studenata sa vrstama projekata definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji. IEC standardizacija. Pravilnici vezani za niskonaponske električne instalacije. Obrađivanje praktičnog problema izrade projektno-tehničke dokumentacije u formi Projekta za građevinsku dozvolu čija je sadržina u skladu sa pravilnikom o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije.
Teorijski aspekti problematike koja se obrađuje predmetom će biti izlagani na predavanjima. Rešavanje konkretnih problema iz oblasti projektovanja će biti rađene na auditornim vežbama. Samostalni rad studenata će biti iskazan kroz izradu projekta u formi Projekta za građevinsku dozvolu u skladu sa pravilnikom o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Republika SrbijaZakon o planiranju i izgradnji2014Službeni glasnikSrpski jezik
Dotlić, G.Elektroenergetika : kroz standarde, zakone, pravilnike, odluke i tehničke preporuke :  tumačenja, komentari, primeri 2013avez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), BeogradSrpski jezik
Gušavac, S.Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbrana projektadada50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milićević dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popadić dr Bane
Docent

Auditorne vežbe