Predmet: Inovacije i preduzetništvo u visokotehnološkim preduzećima (17 - IZOO19)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.03.2014..

Cilj predmeta Inovacije i preduzetništvo u visokotehnološkim preduzećima jeste da omogući studentima da razumeju koncepte preduzetništva u preduzećima koja pripadaju grupi visokotehnoloških preduzeća, prvenstveno IT (informaciono-tehnološkom) sektoru. Cilj predmeta je da kod studenata razvije sposobnosti: (1) analize tehnoloških i poslovnih promena i karakteristika novih poslovnih modela na tržištima visokih tehnologija (2) prepoznavanja konceptualnog okvira i analitičkih alata neophodnih za kreiranje i razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, (3) sinteze neophodnih znanja i veština za rad u ovakvim preduzećima.
Studenti koji odslušaju predmet, završe predispitne obaveze i polože ispit su osposobljeni da: 1) koriste osnovna znanja o inovacijama i preduzetništvu u visokotehnološkim organizacijama; 2) da svojim znanjima integrišu sofisticiran tehnološki razvoj sa brzorastućim zahtevima kupaca u ovoj oblasti; 3) primenjuju odabrana područja inovacija i preduzetništva u organizacijama zasnovanim na novim tehnologijama.
Upoznavanje sa ključnim pojmovima – preduzetništvo, inovacije, promene, tehnologija; Preduzetništvo i visokotehnološko preduzetništvo; Karakteristike preduzetnika, potrebne veštine i znanja; Mesto visokotehnološkog preduzetništva u svetu, Evropi i Srbiji: rezultati, sličnosti, zajedničke osobine i ključne različitosti. Inovacije i upravljanje inovacijama; Karakteristike inovativnih organizacija; Izbor poslovnog modela; Misija, ciljevi i organizaciona struktura visokotehnološkog preduzeća; Visokotehnološki proizvodi i visokotehnološko okruženje: interakcija, izazovi i pretnje opstanku; Standardizacija na visokotehnološkim tržištima, zaštita intelektualne svojine, patenti i prava; Izazovi preduzetnika u visokotehnološkom preduzeću; Tržišni nastup visokotehnološkog preduzeća; Strategijsko planiranje u visokotehnološkim preduzećima; Umrežavanje preduzetnika, partnerstva.
Nastava na predmetu se odvija kroz predavanja koja kombinuju teoriju i praktične primere koji su osnova diskusije. U okviru ostalih časova rad se odvija u grupama i samostalno. Tokom nastave, studenti su u prilici da samostalno analiziraju aktuelne primere iz ove oblasti i upoznaju se sa predstavnicima IT sektora (Informaciono-tehnoloških kompanija u Vojvodini) i Preduzetničkog inkubatora, koji će im preneti iskustava iz prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John NesheimHigh Tech Start Up, Revised And Updated: The Complete Handbook For Creating Successful New High Tech Companies2016Free Press; Revised and Updated ed. editionEngleski
Carayannis, Elias G., Samara, Elpida T., Bakouros, Yannis L. Innovation and Entrepreneurship2015SpringerEngleski
Subotic,M., Maric, M., Mitrovic,S Mesko,M.Differences between adaptors and innovators in the context of entrepreneurial potential dimensions, Kybernetes ISSN: 0368-492X,https://doi.org/10.1108/K-05-2017-0183, vol.47(7):1363-13772018Emerald Publishing LimitedEngleski
Mitrović Veljković, S., Melović, B.Preduzetništvo, inovacije i biznis - autorizovana predavanja2018Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mitrović Veljković dr Slavica
Redovni profesor

Predavanja