Predmet: Stručna praksa 1 (17 - PMS451)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualno projektovanje
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 04.09.2017..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koji se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava. Osposobljavanje studenta za samostalan rad, produbljivanje stručnih i pratičnih znanja i veština, ovladavanje propisima, procedurama i postupcima izvršavanja aktivnosti u ovim ustanovama. Realizacija stručne prakse treba da pomogne studentima u sagledavanju svih specifičnosti prethodno stečenih znanja i veština i da pomogne u bržem prilagođavanju na radne uslove i zahteve njihovih budućih radnih mesta.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih, stručnih i praktičnih znanja i veština pri rešavanju konkretnih praktičnih inženjerskih zadataka u okviru izabranog preduzeća ili javne ustanove. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem, kao i mestom i ulogom inženjera u njihovoj organizacionoj strukturi. Takođe, ostvaruje se produbljeno poznavanje normi, procedura i postupaka rada pri planiranju, projektovanju, izvršavanju, organizaciji i upravljanju aktivnostima preduzeća ili javne ustanove.
Stručna praksa se realizuje u proizvodnim preduzećima ili javnim institutcijama koji u svojoj delatnosti imaju razvoj, proizvodnju i održavanje proizvoda i sistema ili neke druge inženjerske aktivnosti iz sfere stručne oblasti. U zavisnosti od delatnosti izabrane ustanove i iskazanih želja studenata za praktično usmeravanje, praksa se obavlja kroz samostalan i timski praktičan rad studenata na aktivnostima koje su u skladu sa prirodom poslova ustanove. Sadržaj stručne prakse formira se za svakog kandidata posebno u dogovoru sa rukovodstvom ustanove u kojoj se praksa obavlja i ličnim afinitetima studenta, a uskladu sa potrebama struke za koju se osposobljava.
Stručna praksa se izvodi kroz samostalan praktičan rad studenata na rešavanju konkretnih praktičnih zadataka. Izvodi se pod mentorskim vođenjem određenog nastavnika fakulteta i mentora u ustanovi u kojoj se izvodi praksa. U toku realizacije stručne prakse student vodi dnevnik i izrađuje Elaborat stručne prakse u kome detaljno opisuje sve aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme njenog trajanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Odgovarajuća literatira za rešavanje konkretnih inženjerskih problema- -Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!