Predmet: Preduzetništvo i inovacije (17 - II1041)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.10.2012..

Osnovni cilj predmeta jeste da studentima obezbedi (1) razumevanje osnovnih koncepata i prakse preduzetništva i preduzetničkog načina delovanja inženjera, (2) konceptualnog okvira i analitičkih alata neophodnih za kreiranje i razvoj preduzetništva (3) razumevanje značaja inovacija za razvoj preduzetništva i (4) razumevanje modela inovacionog procesa i inovacionog preduzeća.
Studenti koji odslušaju predmet, izvrše predispitne obaveze i polože ispit su osposobljeni da: (1) koriste osnovna znanja o inovacijama i preduzetništvu u industrijskim sistemima; (2) prihvate osnovne principe preduzetničkog procesa i razumeju karakteristične probleme pokretanja sopstvenog posla; (3) analiziraju inovativnost preduzeća, inovacioni proces i mogućnost upravjanja inovacijama u preduzeću; (4) prihvate i osmisle principe ključne za proces nastanka inovacija u preduzeću i njihovog plasiranja na tržišta.
Uvodni deo: značaj i uloga preduzetništva za razvoj preduzeća i privrede, preduzetnik – osobine i veštine. Preduzetništvo novog doba – novi poslovni modeli i poslovne veštine inženjera; inovacije i preduzetništvo u novim uslovima privređivanja. Preduzetnik i preduzetništvo (pojam i definicija, karakteristike i veštine, primeri dobrih i loših preduzetnika). Inženjer, menadžer i preduzetnik (sličnosti i razlike, neophodne veštine, integracija veština i inženjerskog znanja). Značaj ideje za preduzetnički poduhvat; preobražaj ideje u posao. Istraživanje preduzetničkog okruženja. Veza preduzetništva i inovacija. Tipologija inovacija. Modeli inovacionih procesa. Inovacione strategije. Upravljanje inovacijama. Inovativno preduzeće – karakteristike, indikatori, merenje i praćenje ključnih elemenata inovativnosti preduzeća.
Nastava na predmetu odvija se kroz predavanja i vežbe. Predavanja kombinuju teoriju i praktične primere. Predavanja delom realizuju gostujući predavači. U okviru vežbi, rad će se odvijati u grupama i samostalno. Deo vežbi se odvija kroz posetu poslovnim inkubatorima, zavodu za intelektualnu svojinu i drugim relevantnim institucijama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Blagoje Paunović, Dragan Đuričin, Stevo JanoševićPreduzetništvo i menadžment2015Ekonomski fakultet u BeograduSrpski jezik
Mitrović Veljković, S., Melović, B.,Preduzetništvo i inovacije – elektronska skripta2018Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Carayannis, Elias G., Samara, Elpida T., Bakouros, Yannis L.Innovation and Entrepreneurship2015SpringerEngleski
Subotic,M., Maric, M., Mitrovic, S., Mesko, M.Differences between adaptors and innovators in the context of entrepreneurial potential dimensions, Kybernetes ISSN: 0368-492X,https://doi.org/10.1108/K-05-2017-0183, vol.47(7):1363-13772018Emerald Publishing LimitedEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mitrović Veljković dr Slavica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidicki dr Predrag
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Perić Aleksandra
Asistent

Auditorne vežbe