проф. др Олга Бодрожа-Пантић


Недостаје слика

др Олга Бодрожа-Пантић

Редовни професор


Телефон4852867
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Олга Бодрожа-Пантић (девојачко Бодрожа) рођена је  8. новембра 1966.године у Новом Кнежевцу.  Током основне школе, коју је похађала у Чуругу, истакла се у разним видовима ваннаставне активности, те је у том периоду (1980.год.) добила ,,Октобарску награду" општине Жабаљ. Средњу школу је похађала најпре у Жабљу, где је била проглашена за најбољег ученика у школи (1981./82.год.), а затим у Н.Саду (гимназија ,,Ј.Ј.Змај”). Током основне и средње школе редовно је учествовала на савезним (југословенским) такмичењима из математике (на такмичењу у Сарајеву (Пале) 1981.год. освојила је друго место и другу награду).

Основне студије из математике похадала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду где је 1989. године дипломирала са просечном оценом 9.53. Добитник је "Изузетне награде за научно-истраживачки темат" у 1987/88. години. Магистрирала је у фебруару 1992. године, а докторирала 18. септембра 1993. године дисертацијом ,,Одређивање бројева 1-фактора и 2-фактора неких класа графова". У звање доцента изабрана је 1995. године, у звање ванредног професора 2001. године, а у звање редовног професора 2.3.2006. Као асистент држала је вежбе из: Геометрије, Комбинаторике и теорије графова, Математичке логике и алгебре, Примењене алгебре, Математике И и Математике ИИ за техничке смерове Пољопривредног факултета, Математике за студенте Технолошког факултета.  До сада је држала предавања из: Комбинаторне геометрије (1994/95- данас), Елементарне и дискретне геометрије (2002/2003 - 2004/2005), Комбинаторике и теорије графова (2001/2002), Геометрије (за смер Астрономија са астрофизиком, 2003/04 - 2018), Алгебре (за смерове Медицинска физика и Метеорологија, 2005/06), Математике ИИ (смер Информациона технологија у Шапцу) (2006/07), Дискретне математике (2008.-2016.) и Комбинаторике (2016-).

Написала је један уџбеник "Комбинаторна геометрија" и више скрипти. Област научно-истраживачког рада и интересовања су: комбинаторна геометрија, комбинаторика и теорија графова и њене примене у  физици и хемији. До сада је објавила  преко 30 научних радова. Била је ментор више мастер радова и магистарских теза.

Удата је и има четворо деце: ћерку Бојану и синове Илију, Радосава и Арсена.  

НазивУ Установи
-

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1989

2-фактори Декартове суме ланаца

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1992

Одредјивање бројева 1-фактора и 2-фактора неких класа графова

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

1993

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности O. Bodroža-Pantić, B. Pantić, I. Pantić, M. Bodroža-Solarov, Enumeration of Hamiltonian cycles in some grid graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 70 (2013)181-204.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуO. Bodroža-Pantić, Algebraic Structure Count of some Cyclic Hexagonal-square Chains on the Mobius strip, Journal of Mathematical Chemistry, Vol. 41, No. 3 (2007) 283-294.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуO. Bodroža-Pantić, R. Doroslovački, The Gutman Formulas for Algebraic Structure Count, Journal of Mathematical Chemistry, Vol. 35, No. 2 (2004) 139-146.
(М21) Рад у врхунском међународном часопису O. Bodroža, I. Gutman, S.J. Cyvin, R. Tošić, Number of Kekule Structures of Hexagon-shaped Benzenoids, Journal of Mathematical Chemistry 2, 287-298, (1988).
(М21) Рад у врхунском међународном часопису O. Bodroža-Pantić, H. Kwong, R. Doroslovački, M.Pantić, Enumeration of Hamiltonian cycles on a thick grid cylinder – Part I: Non-contractible Hamiltonian cycles, accepted for publication, Applicable Analysis and Discrete Mathematics (2018,https://doi.org/10.2298/AADM171215025B)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуO. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, М. Pantić, Some new characterizations of Hamiltonian cycles in triangular grid graph,s, Discrete Applied Mathematics, Vol.201 (2016)1-13.
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису O. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, М. Pantić, A Conjecture on the Number of Hamiltonian Cycles on Thin Grid Cylinder Graphs, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Vol. 17, No. 1 (2015) 219-240
(М23) Рад у међународном часописуB. Pantić, O. Bodroža-Pantić, A brief overview of the Sock Matching Problem, accepted for publication, Ars Combinatoria (2018-04-18)
(М23) Рад у међународном часописуO. Bodroža-Pantić, Н.Kwong, R. Doroslovački, М. Pantić, A LIMIT CONJECTURE ON THE NUMBER OF HAMILTONIAN 4 CYCLES ON THIN TRIANGULAR GRID CYLINDER GRAPHS , Discussiones Mathematicae Graph Theory, 38 (2018) 405–427 doi:10.7151/dmgt.2021
(М23) Рад у међународном часописуO. Bodroža-Pantić, R. Doroslovački, K. Doroslovački, An elementary proof of a theorem concerning the division of a region into two, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol.37, No.5 (2007) 1415-1426.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорДискретна математикаУниверзитет у Новом Саду14.03.2006.