проф. др Славиша Трајковић


Недостаје слика

др Славиша Трајковић

Редовни професор


Телефон018/588-280
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
-

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

1990

Вишекритеријумска оптимизација хидромелирационог система

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

1995

Развој модела за одредјиваје протока система за наводњавање коришћењем минималног броја климатских параметара

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаTrajkovic, S., Estimating reference evapotranspiration by artificial neural networks, International monograph, ISBN:978-86-80295-84-8, COBISS.SR-ID 168055820, Građevinsko-arhitektonski fakultet Nis, 2009.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGocic, M. and Trajkovic, S. Software for Estimating Reference Evapotranspiration Using Limited Weather Data. Computers and Electronics in Agriculture, 71(2), 158-162, 2010.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAdnan, R., M., Liang, Z., Trajkovic, S., Zounemat-Kermani, M., Li Binquan, Kisi, O., (2019) Daily streamflow prediction using optimally pruned extreme learning machine, JOURNAL OF HYDROLOGY, vol. 577, br. , str. -
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S., Gocic, M., Pongracz, R., Bartholy, J., (2019) Adjustment of Thornthwaite equation for estimating evapotranspiration in Vojvodina, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, vol. 138, br. 3-4, str. 1231-1240
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S., Stankovic, M., and Todorovic, B. (2000). Estimation of FAO Blaney-Criddle b Factor by RBF Network, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(4), 268-271.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S., Todorovic, B., and Stankovic, M. (2003). Forecasting of Reference Evapotranspirationn by Artificial Neural Networks, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 129(6), 454-457.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S. (2005). Temperature-Based Approaches for Estimating Reference Evapotranspiration, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 131(4), 316-323.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S. (2007). Hargreaves versus Penman-Monteith under Humid Conditions, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(1), 38-42.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S. (2009). Comparison of Radial Basis Function Networks and Empirical Equations for Converting from Pan Evaporation to Reference Evapotranspiration, Hydrological Processes, 23 (6), 874-880.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S. and Kolakovic, S. (2009b). Estimating Reference Evapotranspiration Using Limited Weather Data, J. Irrig. And Drain. Engrg. 135(4), 443-449
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTrajkovic, S. and Kolakovic, S. (2010). Comparison of Simplified Pan-Based Equations for Estimating Reference Evapotranspiration, Journal of Irrigation and Drainage Engineering,136(1), http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000133
(М23) Рад у међународном часописуTrajkovic, S. (2010). Testing hourly reference evapotranspiration approaches using lysimeter measurements in a semiarid climate, Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2009.015
(М23) Рад у међународном часописуTrajkovic, S. and Kolakovic, S. (2009a). Wind-adjusted Turc equation for estimating reference evapotranspiration at humid European locations. Hydrology Research, 40(1), 45-52.
(М23) Рад у међународном часописуTrajkovic, S., Gocic, M., Pongracz, R., Bartholy, J., Milanovic, M., (2020) Assessment of Reference Evapotranspiration by Regionally Calibrated Temperature-Based Equations, KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol. 24, br. 3, str. 1020-1027
(М23) Рад у међународном часописуStankovic, S., Vasovic, D., Trajkovic, S., (2019) Model of Sustainable Water Resources Management in the Conditions of Extreme Hydrological Phenomena, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 20, br. 3, str. 1393-1401
(М23) Рад у међународном часописуIvanoski, D., Trajkovic, S., Gocic, M., (2019) Estimation of sedimentation rate of Tikvesh Reservoir in Republic of Macedonia using SWAT, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol. 12, br. 14, str. -
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTrajkovic, S., and Stojnic, V., Simple daily ET0 estimation techniques, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 6(2), 187-192, 2008.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMomcilovic, A, Trajkovic, S., and Ranđelovic, V., Anthropogenic effects on environment. Case study: peat islands of lake Vlasina, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 7(1), 95-105, 2009.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTrajkovic, S., and Zivkovic, S., Effect of actual vapor pressure on estimating evapotranspiration at Serbia, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 7(2), 171-178, 2009.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStankovic, I., Gocic, M. and Trajkovic, S., Forming scientific and technology park as an aspect of Civil engineering, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 7(1), 57-64, 2009.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTrajkovic, S., and Stojnic, V., Simple daily ET0 estimation techniques, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 6(2), 187-192, 2008.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTrajkovic, S. and Gocic, M., Comparison of some empirical equations for estimating the daily reference evapotranspiration, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 8(2), 163-168, 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGocic, M., Trajkovic, S. and Kolakovic, S., Hydrologic information system based on ontologies, BALWOIS conference, 2010-346/1-3, Ohrid, Macedonia, 24-29.05.2010.
(М41) Истакнута монографија националног значајаТрајковић, С., Методе прорачуна потреба за водом у наводњавању, ИСБН 978-86-80295-85-5, ЦОБИСС.СР – ИД 168054796, Грађевинско-архитектонски факултет Нис, 2009.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTrajkovic, S. and Kolakovic, S. (2009c). Evaluation of Reference Evapotranspiration Equations under Humid Conditions. Water Resources Management, 23 (14), 3057-3067.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКолаковић, С. И Трајковић, С., Хидротехничке мелиорације – Одводњавање, Факултет техничких наука Нови Сад И Грађевинско-архитектонски факултет Ниш, 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорВодопривреда-коришћење, уређење и заштита водаГрађевинско-архитектонски факултет у Нишу12.12.2012.
Ванредни професорВодопривреда-коришћење, уређење и заштита водаУниверзитет у Нишу03.02.2008.