Predmet: Projektovanje i planiranje u zaštiti životne sredine (17 - Z401B)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata za učešće u izradi projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima zaštite životne sredine, koje su neophodene za razumevanje i izradu projekata ovakve vrste. Primenom prethodno stečenih znanja, tumačenjem zakonske regulative i znanja iz ovog predmeta student treba da bude u mogućnosti da učestvuje u izradi ekoloških projekata.
Stečena znanja treba da omoguće studentu razumevanje karaktera ekoloških projekata i daju mogućnost učestvovanja u izradi projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Savladavanjem gradiva studenti treba da putpunosti da razumeju karakter projekata: Procena uticaja na životnu sedinu, Procena rizika od hemijskog udesa na životnu sredinu, Environment due delligence, Katastar zagađivača, a uz pomoć dodatnih znanja i da budu osposobljeni da učestvuju i u izradi ovakvih projekata.
Teorijska nastava: Katastar zagađivača, Lokalni ekološki akcioni program, Karakterizacija i istorija ekoloskih projekata, ISO 14000, Procena uticaja na životnu sredinu, Starteška procena uticaja na životnu sredinu, Environment due diligence, Procena rizika od hemijskog udesa, Procena rizika po zdravlje ljudi.Praktična nastava: Na vežbama se obrađuju odgovarajući primeri sa teorijske nastave. Studenti učestvuju u izradu projekata na brojnim primerima. Na računarskim vežbama studenti se obučavaju za rad na software-skim alatima za različite vrstama proračuna i simulacije, neophodnim za izradu projekata.
Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe i konsultacije. Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma i to kolokvijum I: Katastar zagađivača i njegov značaj za izradu svih ostalih ekolokih projekata, Lokalni ekološki akcioni plan, i njegova primena, Procena uticaja na životnu sredinu, u EU okvirima i u skladu sa pozitivnim srpskim propisima iz ove oblasti, Strateška procena uticaja. II kolokvijum: Environment due diligence, Proceni rizika od hemijskog udesa, Procena rizika po zdravlje ljudi. Studenti koji ne polože jedan od kolokvijuma polažu pismeni ispit u celosti.Ispit – Oba kolokvijuma su pismeni. Finalni deo ispita je usmeni. Na ispitu su položeni kolokvijumi ili ceo pismeni ispit eliminatorni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, seminarskog rada (rada i odbrane) odnosno pismenog i usmenog dela.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
>Mihajlov,A., Vujić, G.,Procena opasnosti od hemijskog udesa2005Skripta, interno izdanje FTNSrpski jezik
Ed. David H.F; Liu & Bela G. LiptakEnvironmental Engineer’s Handbook1999Boca Raton: CRC Press LLCEngleski
Goran Vujić, et all.Priručnik za izradu procene stanja životne sredine pri investicionim operacijama (EDD, Pro. Ut. P.R.) P2002FTN Novi SadSrpski jezik
UNESKOMetodologicac guideelines for the integrated Environmental evaluation of water resources development1987ParisEngleski
Bogdanović, S., Nojković, S., Vesić, A.Vodič kroz postupak procene uticaja na zivotnu sredinu2005Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike SrbijeSrpski jezik
Peter WathernEnvironmental Impact Assessments, Theory and practice2004Taylor & FrancisEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svjetlana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Antić Katarina
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Senka
Docent

Auditorne vežbe