Predmet: Uvod u mašinstvo (17 - URZP14)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacije
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.10.2012..

Uvod u osnove mašinsko-inženjerske struke, proračuna, tehnologija i konstruisanja mašinskih elemenata i sistema.
Studenti stiču teoretska i praktična znanja koja su neophodna za razumevanje procesa od interesa u mašinstvu. Stečena znanja će se koristiti, razvijati i primeniti u daljem obrazovanju u okviru stručnih predmeta i praktičnom radu.
Sila, ravnoteža, osnovni principi statike. Veze i reakcije veza. Osnovne jednačine ravnoteže. Hipoteze optornosti materijala. Napon, dilatacija, aksijalno opterećeni štapovi. Hukov zakon. Statički neodređeni problemi. Smicanje. Uvijanje štapova. Savijanje greda. Izvijanje. Osnovi Kinematike materijalne tačke i krutog tela. Osnovi dinamike materijalne tačke i krutog tela. Opšta definicija i podela mašinskih elemenata. Standardizacija i standardni brojevi. Površinska hrapavost. Tolerancije. Osnovna mehanička svojstva mašinskih materijala. Opterećenja mašinskih elemenata. Ponašanje mašinskih elemenata pod dejstvom opterećenja. Radni, kritični dozvoljeni i računski naponi. Sigurnost mašinskih elemenata. Elementi za ostvarivanje razdvojive veze i nerazdvojive ????. Navojni prenosnici. Mehanički prenosnici. Frikcioni parovi. Lančani parovi. Zupčasti parovi. Pužni parovi. Vratila, osovine i osovinice. Elementi za vezu vratila i glavčine. Kotrljajni ležaji. Klizni ležaji. Spojnice. Opruge. Fizička svojstva fluida. Statika fluida. Pritisak tečnosti na ravne i krive površine. Bernulijeva jednačina. Cevni problemi - oblik sa gubicima. Cevovod sa turbomašinom. Složeni cevovodi. Isticanje kroz otvore i naglavke. Merenje protoka. Pumpe, kompresori, ventilatori.
Predavanja, vežbe, domaći zadatak, konsultacije. Na predavanjima se izlažu osnovni principi i opšti metodi. Na vežbama se rešavaju zadaci koji ilustruju primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema u mašinstvu. Tokom semestra se organizuju 2 kolokvijuma koja zamenjuju polaganje pismenog (praktičnog) i usmenog dela ispita. Kolokvijumi su deo ispita, s tim što se teorija računa kao usmeni, a zadaci kao pismeni. Ukoliko student preko kolokvijuma ne položi ispit, onda na ispitu polaže samo one kolokvijume koje nije položio u toku nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Simić, S., Maretić, R.Osnove mehanike2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kuzmanović, S.Mašinski elementi : oblikovanje, proračun i primena2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. BukurovOsnovi mehanike fluida2012Skripta FTNSrpski jezik
Bukurov, M., Todorović, B., Bikić, S.Zbirka zadataka iz osnova mehanike fluida2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
F. ZieglerMechanics of Solids and Fluids1998Springer-Verlag, New YorkSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada20.00
Kolokvijumneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rackov dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bukurov dr Maša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rackov dr Milan
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cako Sabolč
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

Auditorne vežbe