Predmet: Preduzetnički i investicioni menadžment (17 - EMS224)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMenadžment i investicije u inženjerstvu
MultidisciplinarnaDa
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.11.2018..

Predmet preduzetnički i investicioni menadžment ima za cilj savladavanje kombinovanih znanja iz domena preduzetništva i upravljanja finansijama i investicijama. Svrha predmeta je razvijanje kreativnog razmišljanja i intuicije za prepoznavanje poslovnih šansi i procenu finansijske prihvatljivosti investicija.
Studenti će imati razvijenu svest o značaju samozapošljavanja i korišćenja vlastite kreativnosti i sposobnosti za identifikaciju realnih ideja i njihovu tržišnu valorizaciju. Studenti će steći kompetencije za upravljanje životnim ciklusom preduzeća.
Razvoj preduzetničke ekonomije. Ličnost preduzetnika. Preduzetnički proces. Metode i tehnike strategijskog planiranja. Strategije ulaska na tržište. Razvoj preduzetničkih ideja. Pisanje biznis plana. Podrška razvoja preduzetništva. Inovacije u preduzetništvu. Životni ciklus proizvoda i preduzeća. Donošenje investicione odluke. Značaj i vrste investicija. Finansiranje poslovanja. Upravljanje investicijama i investicionim projektima. Finansijska tržišta i njeni učesnici. Predmeti investiranja.
Kombinacija interaktivnog i klasičnog pristupa predavanjima. Fokus na studije slučaja i primerima dobre prakse. Razmatranje konkretnih problema iz oblasti preduzetništva i upravljanja investicijama. Učenje kroz praktičan rad i kreativno rešavanje problema. Grupni praktičan rad na vežbama i osposobljavanje za uspešno prezentovanje projekta. Konsultacije. Gosti – uspešni investitori i preduzetnici.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
David Stokes, Nicholas Wilson, Nick WilsonSmall Business Management and Entrepreneurship2010Cengage Learning EMEA.Engleski
David Stokes, Nicholas Wilson, Martha MadorEntrepreneurship2010Cengage Learning EMEAEngleski
Bhalla, V. K.Fundamentals of Investment management2006S. Chand PublishingSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prezentacijadada10.00
Odbrana projektadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Okanović Andrea
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanišević dr Andrea
Redovni profesor

Predavanja