Predmet: Doktorska disertacija - Tehnička obrada i odbrana (17 - ADDO)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da argumentovano i artikulisano odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Pripremom disertacije za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog istraživačkog rada.
Student priprema i brani pisanu doktorsku disertaciju javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima Fakulteta.
Student sačinjava doktorsku disertaciju i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana doktorske disertacije je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi, monografije i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda70.00
Predmetni projekatdada30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!