Predmet: Stručna praksa - OAS Inž.inf.sist. (17 - IZOSP)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.05.2014..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u oblasti inženjerstva informacionih sistema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata s delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera informacionih sistema u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog studenta posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Praktičan rad u preduzeću ili instituciji, konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problemaSve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!