Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master Milena Senjak PejićAsistent-master01.12.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja20211201