Мастер академске студије / Управљање ризиком од катострофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катострофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Маст. инж. заш. од кат. дог. и пож.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Учестале појаве природних катастрофа и пожара, како у свету, тако и на нашим просторима, постају један од најважнијих светских проблема и чиниоца даљег одрживог развоја људске цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лабан др Мирјана
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интегрално управљање ризиком од катастрофалних догађаја22000.004
Процена стања оштећених грађевинских објеката22000.004
Планови заштите и спашавања21000.003
Изборни предмет 100000.003
Изборни предмет 20-20-2000.003
Планирање и организовање активности код догађаја са катастрофалним последицама22000.003
Виши курс математике 121100.003
Изборни предмет 321000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 40-20-1000.004
Изборни предмет 500000.004
Изборни предмет 620-20-200.003
Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00090.0010
Израда и одбрана мастер рада00008.0010