Предмет: Виши курс математике 1 (06 - Z506)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематичке науке
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из нумеричке математике и оптимизационих метода.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из нумеричке математике и оптимизационих метода.
Теоријска настава (предавања): Модул: Нумеричка математика.Приближни бројеви. Апроксимације функција. Нумеричко решавање нелинеарних једначина. Системи нелинеарних једначина. Монте-Карло метода.Модул: Оптимизација. Класичне методе оптимизације.Једнодимензионална оптимизација. Линеарно програмирање (графички метод; симплекс метод; транспортни проблем).Математичко моделирање и симулација.Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске и лабораторијске (рачунарске) вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања, а на лабораторијским (рачунарским) коришћење програмских пакета (бар једног) нпр.: C,Maple,Mathematica,Matlab. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 дела (први део: Нумеричка математика; други део: Оптимизација). Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Петрић Ј.Операциона истраживања1987Научна књига, БеоградСрпски језик
Н. М. РалевићОдабрана поглавља из математике 2010ФТН, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада10.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ковачевић Илија

Предавања
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Арсић Дуња

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јакшић др Светлана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стојанчевић др Тијана
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Цигановић Радојка
Асистент

Лабораторијске вежбе