Predmet: Osnovi termodinamike sa prenosom toplote (17 - URZP31)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa strukturom termodinamike, termodinamičkim pojmovima i metodama reševanja problema konverzije energije, sa klasičnim razmatranjima osnovnih fenomena toplotne razmene, i uvođenje u metode rešavanja problematoplotne razmene energije u tehničkoj praksi.
Sticanje osnovnih znanja za rešavanje tehničkih zadataka termoenergetike, termoprocesne tehnike i koncipiranja toplotnih mašina i postrojenja, za procenu toplotne razmene, izbora i provere toplotnih razmenjivača.
(1) Termodinamički sistem. Mehaničke i termodinamičke aksiome: konzervacija mase, impulsa, prvi i drugi zakon termodinamike. (2) Jednačine stanja: termičke i kaloričke jednačine stanja supstancija (idealni gasovi, realni gasovi - voda i vodena para). (3) Procesi. Savršeni i realni procesi. Kružni procesi i termodinamičke efikasnosti ovih procesa (desnokretni i levokretni parni i gasni procesi) 4) Provođenje toplote (kondukcija), 5) Prelaženje toplote (konvekcija), 6) Zračenje (toplotna radijacija), 7) Prenos toplotesa faznim prelazima (klučanje i kondenzacija).
Predavanja, i auditorne vežbe. Vežbe prate predavanja i podrazumevaju visok stepen samostalnosti studenta u rešavanju zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marić, M.Nauka o toploti : termodinamika, prenos toplote, sagorevanje2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V.Priručnik za termodinamiku i prostiranje toplote1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Moran, M.J., Shapiro, H.N.Fundamentals of Engineering Thermodynamics1995John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Cengel, Y., Boles, M.Thermodynamics : An Engineering Approach1998McGrow-Hill, New YorkEngleski
Malić, D., Đorđević, B., Valent, V.Termodinamika strujnih procesa1970Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Milinčić, D.Prostiranje toplote1989Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Marić, M.Nauka o toploti : termodinamika, prenos toplote, sagorevanje2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Kolokvijumnene30.00
Kolokvijumnene30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Miljković dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Miljković dr Biljana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe