Na funkciji: Sekretar departmana


ZvanjeOdDo
Ljubinka GerićAdministrativno tehnički sekretar01.01.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije20130101