Predmet: Digitalna obrada slike (17 - BM129A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada biomedicinskih signaladane
Predemt pruža znanja neophodna za razumevanje algoritma digitalne obrade slike, kao važnog dijagnostičkog sredstva u medicini. Osposobljavanje za primenu metoda digitalne obrade slike u praksi.
Razumevanje algoritama za analizu i obradu slike, kako sa teorijskog aspekta, tako i sa aspekta praktične realizacije. Stiču se znanja iz oblasti obrada za prikaz, osnovnih i naprednih algoritama, kao i znanja neophodna za izdvajanje atributa objekata sa slike radi dalje obrade na računaru (automatske metode za pomoć u dijagnostici).
Uvod u digitalnu obradu slike (primeri upotrebe, osnovne komponente sistema za obradu slike). Osnovni pojmovi u obradi slike (elementi vizuelne percepcije, senzori slike i akvizicija, odabiranje i kvantizacija, relacije između piksela). Poboljšanje slike u prostornom domenu (transformacije intenziteta, prostorno filtriranje za ublažavanje i izoštravanje slike, histogram slike). Poboljšanje slike u frekvencijskom domenu (2D Diskretna Furijeova transformacija, osobine, filtriranje u frekvencijskom domenu). Restauracija slike (modeli šuma, prostorno i frekvencijsko filtriranje za uklanjanje šuma, estimacija funkcije degradacije, inverzno filtriranje, Vinerov filtar). Obrada slike u boji (kolor modeli, transformacije boja, izdvajanje boja,obrada slike u boji, pseudokolor obrada slike). Kompresija slike (redundansa u slici, osnovne metode kompresije bez gubitka, prediktivno kodovanje i transformaciono kodovanje). Segmentacija slike (detekcija tačke, linije, ivice, segmentacija pragom).
Predavanja, auditorne i računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gonzalez, R.C., Woods, R.E.Digital Image Processing (4th Edition)2018PearsonEngleski
Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.Image Processing, Analysis and Machine Vision2008Thompson Learning, TorontoEngleski
Popović, M.Digitalna obrada slike2006Akademska misao, BeogradSrpski jezik
William K. PrattDigital Image Processing2017WileyEngleski
Tatjana Lončar Turukalo, Vladimir OstojićPrezentacije i računarske vežbe na web portalu Katedre za telekomunikacije i obradu signala2016Srpski jezik
Ostojić, V., Lončar-Turukalo, T.Praktikum za računarske vežbe iz digitalne obrade slike2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončar-Turukalo dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lazić Ivan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lazić Ivan
Asistent-master

Računarske vežbe