Predmet: Tehnologija livenja (17 - P110)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastLivenje, termička obrada, inženjerstvo površina i nanotehnologije
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa osnovama tehnologije livenja kao jedne od osnovnih tehnologija proizvodnje delova od metala.
Po uspešnom završetku ovog kursa student je u stanju da: nabroji i opiše osnovne tehnologije/postupke livenja; analizira mašinski deo i u skladu sa njegovom geometrijom, serijom, područjem primene, neophodnim mehaničkim osobinama i toleracijama izabere adekvatan postupak livenja; nabroji i opiše osnovne osobine, područje primene i specifičnosti livenja livenih gvožđa; projektuje modelnu opremu za mašinske delove elementarne geometrije i izradi kalup tehnologijom ručnog kalupovanja u kalupe od mešavine; identifikuje potencijalne pravce unapređenja tehnologičnosti mašinskih delova koji se izrađuju tehnologijom livenja.
Značaj i primena tehnologije livenja kroz istoriju i u savremenoj proizvodnji. Livenje u kalupe od mešavine. Sastav, osobine i priprema kaluparskih mešavina. Livenje u kalupe od školjki. Livenje u kokile. Livenje pod pritiskom. Precizno livenje. Centrifugalno livenje. Sivi liv. Nodularni liv. Temperovani liv. Analiza tehnologičnosti konstrukcije odlivka. Osnove ulivnih sistema i sistema hranjenja. Aktuelni trendovi u livarstvu.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima iz prakse radi lakšeg razumevanja gradiva. Kada gradivo to dozvoljava na predavanjima se pokušava inicirati diskusija između studenata kako bi se povećala motivacija, proširilo razumevanje materije, proširile perspektive i raščistile potencijalne nejasnoće. Na vežbama se produbljuje gradivo izloženo na predavanjima i praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovač, R.Tehnologija izrade odlivaka2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovač, R.Tehnologija izrade odlivaka2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lyman T. et. alMetals handbook, Vol. 51970American Society for MetalsEngleski
Campbell J.Complete Casting Handbook2011ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Terek dr Pal
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Lazar
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Zagoričnik Marko
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek dr Pal
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe