Predmet: Stabilnost i dinamika konstrukcija (17 - GG29)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2004..

Sticanje osnovnih znanja iz modeliranja i analize geometrijski nelinearnog ponašanja konstrukcija i ponašanja konstrukcija za dinamička dejstva
Osposobljenost za modeliranje i analizu geometrijski nelinearnog ponašanja konstrukcija i ponašanja konstrukcija za dinamička dejstva
Geometrijska, statička i materijalna nelinearnost. Teorija I i II reda. Definicija stabilnosti. Bifurkaciona teorija. Linearizovana teorija II reda. Ojlerovi slučajevi izvijanja. Dužina izvijanja. Diferencijalna jednačina savijanja štapa. Procena parametara stabilnosti štaba.Stabilnost štapnih sistema. Metoda deformacija. Modeliranje nelinearnog ponašanja konstrukcija. Metoda konačnih elemenata. Dinamičko dejstvo opterećenja. Dinamički model konstrukcije. Diferencijalna jednačina kretanja sistema sa jednim ili više stepeni slobode.Slobodne i prinudne vibracije sistema sa jednim stepenom slobode sa i bez prigušenja. Slobodne i prinudne vibracije sistema sa više stepeni slobode. Dejstvo zemljotresa i odziv konstrukcija. Metode analize konstrukcija za seizmička dejstva. Principi aseizmičkog projektovanja zgrada.
Interaktivni rad sa studentima u cilju kontinualnog praćenja nivoa znanja studenata. Teorijska analiza fenomena koji su obuhvaćeni gradivom i numeričko modeliranje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ranković, S.Stabilnost konstrukcija1983Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Brčić, V.Dinamika konstrukcija1989Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Dušan KovačevićMKE modeliranje u analizi konstrukcija2006Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živaljević Vladimir
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Živaljević Vladimir
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe