Informacioni i analitički inženjering


21.04.2015. - 09:28 

Studijski program osnovnih akademskih studija Informacioni inženjering, praćen dvama master akademskim studijskim programima, pod nazivima Informacioni inženjering i Informacioni i analitički inženjering, predstavlja novi i moderan studijski program na Fakultetu tehničkih nauka koji pripada oblasti interdisciplinarnih inženjerskih studija, s dominantnim oslanjanjem na oblast elektrotehnike i računarstva.

Intenzivan razvoj disciplina koje se odnose na softversko, informaciono i analitičko inženjerstvo, nauku o podacima, matematiku, statistiku i primene u različitim problemskim domenima, uključujući i menadžment i finansijski inženjering, nametnuo je potrebu za kreiranjem navedenih studijskih programa.

Studijski program razvijen je u okviru sledećih oblasti inženjerstva i tehnike: primenjenih računarskih nauka i informatike, računarske tehnike i računarskih komunikacija, automatike i upravljanja sistemima, inženjerskog menadžmenta i telekomunikacija i obrade signala, kao i u oblasti matematike u tehnici. Program je koncipiran tako da obrazuje inženjere koji će dobiti duboka teorijska i praktična znanja, neophodna za rad u različitim kompanijama i inženjerskim disciplinama, a istovremeno omogućuje i dalju specijalizaciju na master studijama.

Cilj informacionog i analitičkog inženjeringa je da u nekoj kompaniji, instituciji, ili bilo kom organizacionom sistemu, obezbedi podršku ostvarenja njenih globalnih ciljeva i svih menadžerskih procesa, stavljanjem u aktivnu upotrebu svih raspoloživih kompanijskih podataka i obezbeđenjem celokupnog procesa upravljanja velikim količinama kompanijskih podataka.

Savremeno poslovanje kompanija u svetu podrazumeva prikupljanje i skladištenje ogromne količine operativnih podataka, veće nego ikada ranije. Količina prikupljenih podataka u svetu pokazuje iz godine u godinu enorman rast. Nažalost, najčešće, ti podaci se upotrebljavaju u kraćem vremenskom periodu, a zatim se odlažu i nadalje se efektivno malo koriste, ili se, nažalost, uopšte ne koriste. S druge strane, takvi podaci predstavljaju veliku vrednost, koju kompanija može uspešno staviti u funkciju ostvarenja postavljenih ciljeva, i obezbeđenja održivog razvoja. U tom cilju, neophodno je vladati različitim znanjima. Interdisciplinarnost, kao sposobnost povezivanja različitih oblasti rada i disciplina, i multidisciplinarnost, kao mogućnost primene različitih znanja u rešavanju kompleksnih poslovnih problema, postaju ključni izazovi dvadesetprvog veka. Školovanje inženjera takvog profila predstavlja takođe ozbiljan izazov u nastupajućim godinama. Mi smo odlučili da se aktivno okrenemo tom izazovu, kreiranjem studijskih programa osnovnih i master akademskih studija iz oblasti informacionog i analitičkog inženjeringa.

DIPLOMA I STEČENA ZNANjA

Akademski naziv koji se stiče diplomiranjem na studijskom programu osnovnih akademskih studija Informacioni inženjering je Diplomirani inženjer informacionog inženjeringa, skraćeno Dipl. inž. inf. inženj. Studiranje traje četiri godine i student, završetkom ovog programa, stiče 240 bodova po Evropskom sistemu prenosivih bodova.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, diplomirani inženjeri studije mogu nastaviti na jednom od dva master akademska programa. Nastavkom studija na master studijskom programu Informacioni inženjering, student stiče zvanje Master inženjer informacionog inženjeringa, skraćeno, Mast. inž. inf. inženj. Studije traju jednu godinu i student, završetkom ovog programa, stiče dodatnih 60 bodova po Evropskom sistemu prenosivih bodova.

Nastavkom studija na master studijskom programu Informacioni i analitički inženjering, student stiče zvanje Master inženjer informacionog i analitičkog inženjeringa, skraćeno, Mast. inž. inf. i anal. inženj. Studije traju jednu i po godinu i student, završetkom ovog programa, dobija dublja znanja i stiče novih 90 bodova po Evropskom sistemu prenosivih bodova.

Znanja koja navedeni studijski programi iz oblasti informacioog i analitičkog inženjeringa nude studentima pripadaju sledećim oblastima:

- primenjene računarske nauke i informatika,
- softversko i informaciono inženjerstvo, analitičko inženjerstvo i nauka o podacima,
- finansijsko inženjerstvo i primene u inženjerskom menadžmentu,
- primenjena matematika, mehanika, teorija sistema i automatika,
- primenjena teorija telekomunikacija i obrade signala i
- različite problemske oblasti primene i poslovanja.

Savladavanjem ovog studijskog programa, studenti stiču duboko znanje iz oblasti informacionog, analitičkog i finansijskog inženjeringa. Studijski program osposobljava studente za rešavanje konkretnih i složenih problema u inženjerskoj praksi, uz upotrebu najsavremenijih stručnih i naučnih metoda i tehnologija.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLjAVANjA

Studijski program Informacioni inženjering obezbeđuje sticanje znanja primenljivih u najrazličitijim poslovnim domenima i organizacijama različitog tipa.  Pokriva širok spektar visoko formalnih i praktično primenljivih znanja u oblasti informacionog i analitičkog inženjeringa, kao i finansijskog inženjeringa, prepoznatih od strane svih zainteresovanih strana u privredi. Kao takav, on nužno nameće i visok stepen interdisciplinarnosti i savladavanja i primenljivosti formalno-matematičkih i inženjerskih znanja iz oblasti softverskog inženjerstva i računarskih nauka.

Inženjeri koji završe ovaj studijski program mogu dobiti zaposlenje u kompanijama ili institucijama iz svih domena poslovanja. Posebno su atraktivne kompanije koje pripadaju softverskoj industriji, ali ne manje i kompanije iz oblasti telekomunikacionih usluga, finansija i bankarstva, kao i one koje se bave upravljanjem infrastrukturnim i distributivnim i upravljačkim sistemima. Praktično, prostor za zapošljavanje postoji u svim onim kompanijama koje se na bilo koji način bave projektima iz oblasti poslovne inteligencije, istraživanja i analiza podataka, upravljanja velikim količinama podataka, ili razvojem informacionih sistema i softverskih proizvoda uopšte.

POZICIONIRANjE PROGRAMA U PRAKSI

Fakultet tehničkih nauka je kreiranjem i akreditacijom ovog studijskog programa napravio značajan i avangardni iskorak u svom pozicioniranju, posebno u regionu, u oblasti akademskog obrazovanja u oblasti informacionog i analitičkog inženjeringa. Studijski program na IT tržištu pruža studentima prepoznatljive i atraktivne mogućnosti za rad i dalje usavršavanje. Predstavlja perspektivan i nov pogled na studiranje, koji studentima pruža odličnu osnovu za lako zapošljavanje i dobro pozicioniranje i u kasnijim godinama radnog staža, a ne samo na početku karijere.

U razvijenim zemljama sveta uloženi su već ogromni napori u kreiranje studijskih programa sličnog profila, jer su potrebe IT tržišta u ovom segmentu obrazovanja jasno prepoznate. Očekujemo da Fakultet tehničkih nauka zauzme lidersku poziciju u našem akademskom okruženju, kada je reč o školovanju stručnjaka iz oblasti informacionog i analitičkog inženjeringa.

Moto ovog studijskog programa je da će inženjer u praksi biti najbolje cenjen i prepoznat samo onda kada duboko vlada svim onim znanjima i veštinama koje ga kvalifikuju da profesionalno i etički moralno izađe u susret svim projektnim i korisničkim zahtevima i nalazi rešenja za složene i teške probleme inženjerske prakse.