Predmet: Alternativna energetika (17 - Z206A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja i osposobljavanje studenata za dalju primenu i praktičan rad u oblasti alternativne energetike u domenu Obnovljivih izvora energije.
Sposobnost da stečena znanja koriste u daljem obrazovanju i budućoj inženjerskoj praksi u domenu Obnovljivih izvora energije.
Energetika, ekonomija i ekologija (opšti deo). Solarna energija: resursi, solarne tehnologije (fotonaponske (FN) tehnologije, solarne toplotne tehnologije), solarni sistemi (FN samostalni i ekonomično interaktivni sistemi; distributivni i centralni prijemni sistemi), posledice na životnu sredinu. Korišćenje termalne energije okeana, posledice na životnu sredinu. Energija vetra: resursi, korišćenje energije vetra, vertikalni i horizontalni vetrogeneratori (VAWT, HAWT), sistemi zasnovani na energiji vetra (samostalni i interaktivni), tehnički problemi i rešenja, posledice na životnu sredinu . Hidro energija: resursi, iskorišćenje pogonske snage vode, procena raspoložive energije, impulsne i reakcione turbine, hidroelektrane kao deo EES, male hidroelektrane, posledice na životnu sredinu. Korišćenje energije plime, oseke i talasa, posledice na životnu sredinu. Geotermalna energija: vrste geotermalnih izvora, resursi, tehnologije i sistemi za eksploataciju istih (direktno i indirektno korišćnje), posledice na životnu sredinu. Biomasa: karakteristike biomase, tehnologije i sistemi za korišćenje biomase (sagorevanje, gasifikacija, piroliza), biogoriva (biodizel, biogas), posledice na životnu sredinu, . Nuklearna energija: procesi dobijanja nuklearne energije, nuklearno gorivo, nuklearna postrojenja (reaktori, elektrane), nuklearni otpad (zakonska regulativa), posledice na životnu sredinu Skladištenje energije: skladištenje primarne energije, skladištenje toplotne energije, skladištenje mehaničke energije, skladištenje električne energije, električni načini skladištenja energije, skladištenje biološke energije.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe, mentorski rad, konsultacije. Studenti pod mentorstvom rade u grupama seminarski rad za izabranu oblast/temu koji pojedinačno brane pred kolegama i nastavnikom. Izbor tema je u skladu sa interesovanjem studenata. Završni test pokriva celokupno gradivo izloženo tokom predavanja i eliminatornog je karaktera. Na završnu ocenu utiče ocena seminarskog rada, rezultat testa kao i celokupna aktivnost tokom nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gvozdenac, D, Nakomčić-Smaragdakis, B, Gvozdenac-Urošević, B.Obnovljivi izvori energije2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
J. Tester, E. Drake, M. Driscoll, M. GolaySustainble Energy2005The MIT Press, GBEngleski
B. Nakomčić-SmaragdakisAlternativna energetika2009Skripta, interno izdanje FTNSrpski jezik
Gvozdenac, D., Nakomčić-Smaragdakis, B., Gvozdenac-Urošević, B.Renewable Energy2012Faculty of Technical Sciences, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada5.00
Testdada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić dr Senka
Docent

Auditorne vežbe