Predmet: Osnove kompjuterskih igara (17 - F411)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.11.2012..

Cilj predmeta jeste upoznavanje sa osnovnim principima razvoja kompjuterskih igara. Studenti se upoznaju sa produkcionim ciklusom kompjuterske igre od istraživanja tržišta do testiranja igre. Kroz teorijski deo, studentima će biti predstavljen istorijat i faktori evolucije industrije kompjuterskih igara, anticipirani trendovi u industriji kompjuterskih igara, klasifikacija kompjuterskih igara, aktuelne tehnologije i softverski alati za izradu komponenti 2D i 3D igara.
Studenti će ovladati principima razvoja kompjuterskih igara i steći kompetencije za samostalnu izradu funkcionalnog prototipa 2D igre sa jednostavnom mehanikom. Studenti na praktičnim vežbama kreiraju igru od početne ideje do testiranja igre- pripremaju 2D grafiku, kreiraju projekat, postavljaju okruženje, karaktere, definišu animacije, podešavaju fiziku igre i programiraju mehaniku igre. Nakon savladanih vežbi, studenti samostalno izrađuju 2D igru kao predmetni projekat.
Industrija kompjuterskih igara - istorijat, aktuelno stanje i anticipirani trendovi. Ispitivanje tržišta i strategije monetizacije igre (pretplata, download, reklame, freemium, paymium modeli). Žanrovi kompjuterskih igara. Analiza video-igara. Dizajn video-igara. Faze razvoja igare (preprodukcija, produkcija, održavanje i unapređenje). Testiranje igre (alfa, beta i master verzija igre). Izrada ključnih dokumenata projekta razvoja igre (GDD i TDD). Softverska okruženja za razvoj igara (Game Engine). Softverski alati za fazu produkcije igre. Fizika u kompjuterskim igrama (Rigidbody, Colliders, Particles, Gravity). Osnove programiranja (C#). Osnove animacije. Dizajn korisničkog interfejsa kompjuterskih igara.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, računarskih vežbi i konsultacija koja se vrše prema utvrđenom rasporedu. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima, analizom dobre i loše prakse i studijama slučaja koristeći savremena sredstava, aktuelnu literaturu i interaktivne metode rada sa studentima kako bi se stekao uvid u njihova predznanja i razumevanje izloženog gradiva. Na računarskim vežbama studenti kreiraju konkretne 2D kompjuterske igre od ideje do igrive, alfa verzije. Savladano gradivo studenti potvrđuju kroz izradu i odbranu samostalnog predmetnog projekta koji predstavlja funkcionalnu 2D igru pojednostavljene mehanike prilagođenu desktop platformi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Macklin, C., Sharp, J.Games, design and play : a detailed approach to iterative game design2016Addison-Wesley, BostonEngleski
Gahan, A.3ds Max Modeling for Games2011Focal Press, WalthamEngleski
Hansen, D.Game On! : Video Game History from Pong and Pac-Man to Mario, Minecraft, and More2016Feiwel & FriendsEngleski
Rogers, S.Level Up!2014Wiley, ChichesterSrpski jezik
Thorn, A.Naučite Unity 5.X2017Kompjuter biblioteka, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada20.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milić Keresteš dr Neda
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vladušić dr Jelena
Docent iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Gvoka Teodora
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milić Keresteš dr Neda
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pinćjer dr Ivan
Vanredni profesor

Računarske vežbe