Predmet: Osnovi hidromehanike i hidrotehnike (17 - GG18)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih zvanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Osnove hidrologije i hidrometrije. Fizičke i hemijske osobine tečnosti. Hidrostatika,pijezometar, manometar, apsolutni, atmosferski i hidrostatički pririsak. Sile pritiska na ravne i složene površine, pritisak tečnosti na zidive cevi i rezervoara. Hidrokinematika, brzina tečenja, proticaj, jednačina kontinuiteta, jednačina ustaljenog tečenja za idealne i realne tečnosti. Primena Bernulijeve jednačine na konkretne primere. Tečenje u cevodima, linijski i lokalni gubici mehaničke energije. Ustaljeno tečenje u provodnicima sa slobodnom površinom. Jednoliko tečenje sa slobobodnom površinom, Šezi-Maningova jednačina, oblici tečenja "mirno", "burno" i "kritičan" režim. Nejednoliko tečenje sa slobodnom površinom, prelazni režimi. Kratki objekti, prelivi, isticanje i mostovsko suženje. Osnovne postavke tečenja podzemne vode, pod pritiskom sa slobodnom površinom, Darsijeva jednačina za brzine.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Pored predavanja redovno se održavaju konsultacije. Studentima su prezentacije sa predavanja dostupne i u elektronskoj formi. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno, u vidu testa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajdin, G.Uvođenje u hidrauliku2002Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Batinić R., Radojković M.Stacionarno strujanje u otvorenim tokovima prizmatičnog preseka1973Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bikić dr Siniša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Laboratorijske vežbe