Predmet: Osnovi hidromehanike i hidrotehnike (17 - GG18)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih zvanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Osnove hidrologije i hidrometrije. Fizičke i hemijske osobine tečnosti. Hidrostatika,pijezometar, manometar, apsolutni, atmosferski i hidrostatički pririsak. Sile pritiska na ravne i složene površine, pritisak tečnosti na zidive cevi i rezervoara. Hidrokinematika, brzina tečenja, proticaj, jednačina kontinuiteta, jednačina ustaljenog tečenja za idealne i realne tečnosti. Primena Bernulijeve jednačine na konkretne primere. Tečenje u cevodima, linijski i lokalni gubici mehaničke energije. Ustaljeno tečenje u provodnicima sa slobodnom površinom. Jednoliko tečenje sa slobobodnom površinom, Šezi-Maningova jednačina, oblici tečenja "mirno", "burno" i "kritičan" režim. Nejednoliko tečenje sa slobodnom površinom, prelazni režimi. Kratki objekti, prelivi, isticanje i mostovsko suženje. Osnovne postavke tečenja podzemne vode, pod pritiskom sa slobodnom površinom, Darsijeva jednačina za brzine.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Pored predavanja redovno se održavaju konsultacije. Studentima su prezentacije sa predavanja dostupne i u elektronskoj formi. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno, u vidu testa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajdin, G.Uvođenje u hidrauliku2002Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Batinić R., Radojković M.Stacionarno strujanje u otvorenim tokovima prizmatičnog preseka1973Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milić Marijana
Asistent

Laboratorijske vežbe