Predmet: Osnovni principi osiguranja (17 - URZP80)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastUpravljanje rizikom i menadžment osiguranja
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.08.2007..

Cilj predmeta predstavlja upoznavanje studenta sa značajem funkcije osiguranja, iznalaženje najefikasnijih načina za ekonomsku zaštitu usled oštećenja ili uništenja imovine, zdravlja i života ljudi, kao posledice stihijskih događaja i nesrećnih slučajeva. Tokom nastave studenti stuču znanja potrebna za određivanje potrebe, vrste i načina osiguranja.
Student će biti sposoban da utvrdi potrebu za osiguravajućom zaštitom za preduzeća i fizička lica, da prepozna rizik i opasnost koja preti stvarima i ljudima, te da projektuje najpovoljniji model osiguranja za različite vrste imovine. Kroz predavanja, vežbe i praktičan rad, student će steći potrebna znanja o osiguravajućem društvu, načinu funkcionisanja, tehničkim elementima osiguranja kao i ekonomskoj, pravnoj i socijalnoj funkciji osiguranja.
Teorijska nastava, sadržaj i struktura predmeta. Uvod u osiguranje, istorija osiguranja, definicija osiguranja, funkcionisanje osiguranja, tehnička osnova osiguranja, ekonomski značaj osiguranja. Podela osiguranja: neživotna osiguranja, životna osiguranja, reosiguranje i saosiguranje. Subjekti osiguranja: osiguravač, osiguranik, korisnik osiguranja, ugovarač osiguranja, zastupnici osiguranja i posrednici osiguranja. Organizacioni oblici osiguranja: akcionarsko društvo za osiguranje, društvo za uzajamno osiguranje, udruženje osiguravača, pulovi za osiguranje i reosiguranje. Tržište osiguranja: svetsko tržište osiguranja, domaće tržište osiguranja, distribucija osiguravajućih proizvoda, direktive Evropske unije u oblasti osiguranja.Osnovni elementi osiguranja: predmet osiguranja, osigurana opasnost, suma osiguranja, premija osiguranja, osigurani slučaj, tehnički rezultat, franšiza, bonus i malus. Ekonomika osiguranja: prihodi, rashodi, likvidnost, rentabilnost, ekonomičnost.Reosiguranje, saosiguranje. Procena i likvidacija šteta.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i auditorne vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mrkšić, D., Ćosić, Đ.Upravljanje rizikom i osiguranje2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Avdalović, V.Principi osiguranja2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Scott E. Harrington, Gregory R. NiehausRisk Management and Insurance2004McGraw/IrwinSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Auditorne vežbe