Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent - dr nauka dr Mladenka NovakovićAsistent - dr nauka06.02.2023.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine20230206