Predmet: Nekonvencionalni postupci obrade (17 - P305)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProcesi obrade skidanjem materijala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nekonvencionalnih obrada skidanjem materijala i opravdanosti njihove proizvodne primene, posebno pri obradi teškoobradljivih materijala i predmeta obrade složene konfiguracije.
Stečena znanja treba da omoguće pravilan odabir vrste nekonvencionalnog postupka obrade za dati konkretni proizvodni problem. Za izabranu vrstu obrade stečenim znanjem moguće je pravilno projektovanje tehnologija izrade proizvoda, izbor najpovoljnijih režima obrade i mogućnost konstruisanja nekonvencionalnih obradnih sistema.
Značaj, podela, primena i zajedničke karakteristike nekonvencionalnih postupaka obrade. Opravdanost proizvodne primene nekonvencionalnih postupaka obrade. Obrada abrazivnim mlazom. Mehanička obrada abrazivnim sredstvom. Obrada mlazom vode. Obrada abrazivnim mlazom vode. Obrada ultrazvukom. Elektroerozivna obrada. Obrada laserom. Obrada elektronskim snopom. Obrada jonskim snopom. Obrada plazmom. Hemijska obrada. Elektrohemijska obrada. Abrazivna elektrohemijska obrada. Intenziviranje konvencionalnih i nekonvencionalnih postupaka obrade. Kombinovani nekonvencionalni postupci obrade. Kombinovani konvencionalni i nekonvencionalni postupci obrade.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima iz prakse radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu prisustva na predavanjima i vežbama, kolokvijuma i uspeha na pismenom i usmenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gostimirović, M.Nekonvencionalni postupci obrade2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Milikić, D.Nekonvencionalni postupci obrade : priručnik za studije i praksu2002Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
El-Hofy H.Advanced machining processes, Nontradicional and hybrid machining processes2005McGraw-Hill ProfessionalEngleski
Gadzala J. L.Dimensional control in precision manufacturing2012New York: McGraw-HillEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.50
Prisustvo na predavanjimadada2.50
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gostimirović dr Marin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rodić dr Dragan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Aleksić Anđelko
Asistent

Laboratorijske vežbe