Predmet: Standardi za upravljanje projektima (17 - IM1306)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je da studenti steknu praktična znanja o menadžmentu projektima i da savladaju metodologiju upravljanja projektima kroz sve faze realizacije projekata, koju mogu primeniti na konkretnim primerima u budućoj praksi.
Studenti će, kroz dobijena teorijska znanja, rešene primere i samostalno izrađen seminarski rad, biti obučeni da u budućoj praksi primenjuju znanja u oblasti upravljanja projektima po svetski prihvaćenoj metodologiji.
Projekti i upravljanje projektima kao odgovor na potrebe savremenog društva. Izazovi i trendovi u savremenom upravljanju projektima. Karakteristike i tipovi životnog ciklusa upravljanja projektima. Značaj tipologije projekata za upravljanje projektima. Različiti nivoi upravljanja: Upravljanje projektima, programom i portfoliom. Strateško upravljanje projektima. Projektne uloge i odgovornosti. Projektni standardi i metodologije: od tradicionalnog ka agilnom upravljanju. ISO 21500 međunarodni standard za upravljanje projektima.
Na predavanjima će se studentima pružiti teorijske osnove iz menadžmenta projekata, potkrepljene konkretnim primerima po tematskim jedinicama navedenim u sadržaju predmeta. Na vežbama će se studentima prezentovati primeri izvedenih projekata, a samostalno će, po timovima, izabrati sospstveni projekat i sprovesti sve aktivnosti upravljanja projektom po metodologiji opisanoj na predavanjima. Pri radu će koristiti računarski alat (MS Project), za koji će se prethodno obučiti.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radaković, N., Morača, S.Osnove upravljanja projektima2012Fakultet tehničkih nauka, Novi sadSrpski jezik
Grupa autoraVodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima: (PMBOK Vodič) - četvrto izdanje2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maylor, H.Project Management2010Pearson Education, Harlow Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćirić Lalić Danijela
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ćirić Lalić Danijela
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Graić Igor
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Fajsi Angela
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe