Predmet: Uvod u teoriju informacija (17 - EK310)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u teoriju informacija

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnike zaštitnog kodovanjadada
Upoznavanje sa osnovima teorije informacija i pregled algoritama korišćenih u okviru obrade informacija.
Poznavanje osnovnih postulata teorije informacija.
· Uvod u teoriju informacija; · Kodovanje izvora (statističko kodovanje), Blok kod za sažimanje podataka, Optimalni prefiksni kod (Hafmanov kod), Aritmetičko kodovanje, Univerzalni kodovi, Lempel-Zivovi algoritmi); · Zaštitno kodovanje (Model komunikacionog kanala, Transinformacija, ekvivokacija, irelevancija, Kapacitet kanala i metodi izračunavanja, Optimalno dekodovanje. MAP kriterijum, Osobine binarnog simetričnog kanala, konvolucioni kodovi i algoritmi za njihovo dekodovanje)
Časovi su praćeni sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama. Auditorne vežbe sastoje se od praktičnih problema iz oblasti teorije informacija. U računarskoj laboratoriji studenti će dobiti praktična iskustva s algoritmima koji se koriste u teoriji informacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Ulov za izlazak na ispit predstavlja ispunjenje predispitnih obaveza u minimalnom obimu od 10 bodova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šenk, V.Uvod u teoriju informacija2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Simić dr Nikola
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe