Predmet: Uvod u teoriju informacija (17 - EK310)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Uvod u teoriju informacija

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnike zaštitnog kodovanjadada
Upoznavanje sa osnovima teorije informacija i pregled algoritama korišćenih u okviru obrade informacija.
Poznavanje osnovnih postulata teorije informacija.
· Uvod u teoriju informacija; · Kodovanje izvora (statističko kodovanje), Blok kod za sažimanje podataka, Optimalni prefiksni kod (Hafmanov kod), Aritmetičko kodovanje, Univerzalni kodovi, Lempel-Zivovi algoritmi); · Zaštitno kodovanje (Model komunikacionog kanala, Transinformacija, ekvivokacija, irelevancija, Kapacitet kanala i metodi izračunavanja, Optimalno dekodovanje. MAP kriterijum, Osobine binarnog simetričnog kanala, konvolucioni kodovi i algoritmi za njihovo dekodovanje)
Časovi su praćeni sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama. Auditorne vežbe sastoje se od praktičnih problema iz oblasti teorije informacija. U računarskoj laboratoriji studenti će dobiti praktična iskustva s algoritmima koji se koriste u teoriji informacija. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Ulov za izlazak na ispit predstavlja ispunjenje predispitnih obaveza u minimalnom obimu od 10 bodova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šenk, V.Uvod u teoriju informacija2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Minja dr Aleksandar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Devaja Tijana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Simić dr Nikola
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe