Predmet: Klinička medicina za inženjere (17 - BMIM6)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInterna medicina (Nefrologija i klinička imunologija)
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.11.2012..

Cilj je da se studenti upoznaju sa osnovama više različitih disciplina kliničke medicine i načinom upotrebe osnovnih inženjerskih alata u kliničkoj medicini.
Prepoznavanje potreba kliničkih disciplina za opremom koja se koristi u dijagnostici i modelima koji se koriste u povezivanju merenih i izvedenih veličina na osnovu kojih se donose neposredne odluke o tretmanu povreda i bolesti.
Osnove bolesti. Klinička slika stanja. Osnove o dejstvu lekova na neke organske (inženjerski interesantne) sisteme. Kardiologija, aktivnost srca i krvnih sudova, deplecija volumena. Osnove inženjerske diagnostike: Rtg, UZ, biopsija, imaging. Osnove inženjerske terapije: ortopedska, osteosintetska, veštački zglobovi, proteze, vaskularne procedure, by- pass hirurgija, veštački zalisci, neuroterapija kateterizacijama, drenažama delova tela pod pritiskom, terapija tumora zračenjem, dijaliza i plazmafereza. Osnovni principi donošenja odluka u kliničkoj medicini (sa primerima iz hirurgije, ginekologije i akušerstva, otorinolaringologije). Kardiovaskularna patologija sa posebnim osvrtom na hemodinamiku i terapeutske principe u kardiohirurgiji. Alenteze - implantati u kardiohirurgiji (mehaničke, biološke). Ekstrakorporalna cirkulacija. Konstrukcija i primena ekstrakorporalne cirkulacije u svakodnevnom hirurškom radu. Tipovi pumpi:roller-pulzatorne i centrifugalne pumpe. Način funkcionisanja.Prednosti i mane, komplikacije. Konstrukcija oksigenatora. Asistirana mehanička cirkulacija. Robot hirurgija. Endovaskularna hirurgija. Vrste i način aplikacije stentova u velike krvne sudove. Kateterizacione tehnologije i baloni. Biološke i inženjerske propozicije u konstrukciji stentova.
Predavanja. Nastava se odvija delom i u kliničkim uslovima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. PejinInterna medicina UNS-MF2007UNS MFSrpski jezik
Ch. WienerPrinciples of internal medicine2008McGrawHillEngleski
K. Hillman, G. BishopClinical Intensive Care and Acute Medicine2004Cambridge UPEngleski
P. DevittClinical Problems in General Medicine and Surgery2003Churchill LivingstoneEngleski
A.C. Guyton, J.E. HallMedicinska fiziologija1999Savremena administracija, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dankuc dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitić dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đilas dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bogdanović-Stojanović dr Dragana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gašparić Filip
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tomašević Olivera
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Popović Anđela
Asistent

Računarske vežbe