Predmet: Kolovozne konstrukcije (17 - GP402)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSaobraćajnice
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.09.2007..

Osposobljavanje studenata za sticanje stručnih znanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste u stručnom radu u oblasti puteva.
Uvod - istorijat, osnovne postavke, vrste i specifičnosti kolovoznih konstrukcija. Mehanika kolovoza - modeli kolovoze konstrukcije, osnovne fizičko mehaničke karakteristike i zamor materijala, definicije loma. Ulazni podaci – saobraćajno opterećenje, posteljica, slojevi kolovozne konstrukcije - materijali. Dimenzionisanje zasnovano na empirijskim metodama i modeli proračuna zasnovani na mehanici kolovoza. Primena kod različitih vrsta kolovoza: fleksibilnih, polukrutih i krutih. Uticaj klimatskih i drugih faktora. Ocena stanja kolovoza, indikatori stanja. Projektovanje pojačanja postojećih kolovoza.
Predavanja; vežbe, konsultacije. Kontinuirano praćenje i vrednovanje studenata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Cvetanović, A., Banić, B.Kolovozne konstrukcije2007Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Uzelac, Đ.Kolovozne konstrukcije2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Branko Mazić, Ivan F.LovrićCeste2010Univerzitet SarajevoSrpski jezik
Aleksandar Cvetanović, Borivoje BanićPopravke kolovoznih konstrukcija2011Akademska misaoSrpski jezik
Dragan Č.Lukić I Petar V. AnagnostiGeotehnika saobraćajnica2010Srpski jezik
Branko MazićAfaltne kolovozne konstrukcije2007Srpski jezik
A.Cvetanović, B.BanićPriručnik za radnike iz puteva2008Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Matić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marinković dr Milan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Marinković dr Milan
Docent

Laboratorijske vežbe