Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

M2M електронски системи30200.006
Пројектовање електронских система00200.002
Пројектовање индустријских мерних уређаја20300.006
Стручна пракса - зимски00006.004
Изборни предмет 130-20-200.006
Изборни предмет 230200.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 320-11-200.006
Развој софтвера за ембедед оперативне системе20300.007
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.005
 Документа