Održana tradicionalna međunarodna konferencija KOD 2024


17.06.2024. - 12:32 

12. međunarodna konferencija o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu - KOD 2024 uspešno je održana od 23. do 26. maja 2024. godine u hotelu Marina u Balatonfiredu (Mađarska).

Konferencija je organizovana od strane Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka i Asocijacije za dizajn, elemente i konstrukcije (ADEKO) uz podršku IFToMM-a (Međunarodne asocijacije za promociju nauke o mehanizmima i mašinama). Od 95 prihvaćenih radova, 62 rada su prezentovana, a svi oni će biti objavljeni u ediciji Springer - Mechanisms and Machine Science, pod naslovom: Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering – Proceedings of KOD 2024 čiji su urednici, ujedno i organizatori konferencije, prof. dr Milan Rackov sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, prof. dr Aleksandar Miltenović i prof. dr Milan Banić sa Mašinskog fakulteta u Nišu.


Osnovni cilj konferencije je da na jednom mestu okupi istaknute istraživače i stručnjake sa raznih fakulteta, naučnih instituta i različitih preduzeća ili drugih organizacija, da omogući prezentaciju novih saznanja i razmenu praktičnih iskustava iz oblasti konstruisanja, oblikovanja i dizajna, i da ponudi teorijski istražena i praktično proverena rešenja za unapređenje kvaliteta proizvoda u mašinstvu, kako bi postali što konkurentniji na međunarodnom tržištu.
Konferenciju je otvorio prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Darko Stefanović, a skupu se obratio i generalni sekretar IFToMM-a prof. dr Erwin-Christian Lovasz. Konferenciju je finansijski podržala i učesnicima se predstavila fabrika Termometal a.d. iz Ade.

Na konferenciji je učestvovalo preko 120 učesnika, što je omogućilo intenzivnu komunikaciju i razmenu znanja i iskustava između kolega sa različitih univerziteta iz regiona. Na Konferenciji su predstavljeni radovi iz 21 zemlje, od kojih je četvrtina iz Srbije, dok su ostali radovi bili najviše iz zemalja u okruženju, ali i iz Rusije, Turske, Italije, Španije, Meksika i Kine.

Plenarna predavanja su održali prof. dr Zulfiqar Khan iz Bournemouth University iz Velike Britanije, prof. dr Mircea-Viorel Drăgoi sa Univerziteta Transilvanija u Brašovu i prof. dr Žarko Mišković sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prezentacije ostalih radova istovremeno su održavane u dve sekcije kroz sledeće oblasti: Design, Manufacturing and Management of Machine Elements, Equipment and Systems, Management and Monitoring of Manufacturing Processes, Applied Modelling, Industrial Design and Virtual Engineering, Mechatronics and Robotics: Design, Kinematics And Dynamics, Quality Engineering And Management, Economical Aspects of Construction of Technological Equipment and Systems, Ecology, Ergonomics, Energy Efficiency, Environment Protection, Safety and Health at Work, Academic and Mechanism Education and History of MMS.


 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.