Poziv za učešće na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “Život je ozbiljan; umetnost spokojna: arhitektonsko-scenska istraživanja”


08.04.2024. - 12:47 

U okviru Bijenala scenskog dizajna, od 23. do 25. oktobra 2024. godine, na Fakultetu tehničkih nauka biće održana međunarodna naučno-stručna konferencija “Život je ozbiljan; umetnost spokojna: arhitektonsko-scenska istraživanja”.
Konferencija je posvećena ispitivanju odnosa (scenske) arhitekture i scenskog dizajna, kao i odnosa umetnosti i svakodnevnog života. Konferencija je stoga zamišljena kao mesto susreta istraživača i profesionalaca iz dve pomenute oblasti, ali je otvorena i za autore iz drugih disciplina – sociologije, psihologije, filozofije i sl.
Konferencija je koncipirana tako da učesnici svoja teorijska istraživanja mogu prikazati u formatu naučno/stručnog rada, a praktični i kreativni rad u formatu poster prezentacija.

Rok za slanje apstrakata i postera je 30. jun 2024. godine.

Zvanični jezik konferencije je engleski.

Više informacija o konferenciji možete pronaći ovde. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na mejl: conference@bisd.rs