Konkurs za dodelu nagrade za životno delo


02.04.2024. - 09:41 

Upravni odbor Udruženja UUNNV u Novom Sadu raspisuje za 2024. godinu Konkurs za dodelu nagrade za životno delo.

Nagrada za ŽIVOTNO DELO se dodeljuje iz sledećih naučnih polja:

- Prirodno-matematičke nauke (jedna nagrada)
- Tehničke nauke (jedna nagrada)
- Biotehnološke nauke (jedna nagrada)
- Medicinske nauke i sport (jedna nagrada)
- Društveno-humanističke nauke i umetnost (jedna nagrada)

Nastavno-naučna veća fakulteta i viših škola, odnosno organi upravljanja samostalnih naučnih instituta podnose prijave na KONKURS za jednog kandidata za naučna polja za koja su akreditovana sa obrazloženjem za nagradu. Prilikom podnošenja prijave na Konkurs potrebno je tačno navesti za koje naučno polje se predlaže kandidat.
Predlog kandidata od strane predlagača mora da sadrži obrazloženje za koju oblast se kandidat predlaže, s tim da je takav predlog utemeljen na važećoj klasifikaciji naučih polja i doprinosu razvoju te oblasti na fakultetu.

Sve navedeno možete naći na sajtu Udruženja www.uunnv.com

Prijave za KONKURS (popunjene prema Uputstvu za pisanje Konkursnog materijala za nagradu za Životno delo za 2024. godinu) od strane predlagača dostavljaju se Udruženju univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine u Novom Sadu, na ruke predsedniku UO UUNNV prof. dr Marijani Ačanski i elektronski na e-mail: prof. dr Marijana Ačanski, macanski@tf.uns.ac.rs, 064 144 6856, ili prof. dr Miodrag Zlokolica, mzlokolica@gmail.com  063 861 0770.

Konkurs je otvoren od 1. aprila do 15. maja 2024. godine.
S poštovanjem,
Predsednik
Upravnog odbora Udruženja
Prof. dr Marijana Ačanski