Obaveštenje za studente III godine - sistematski pregled


02.04.2024. - 08:52 

Studenti III godine studija su obavezni da urade sistematski pregled prema rasporedu koji je istaknut na internet stranici FTN-a u periodu od 07. do 31. 05. 2024. godine.

Sistematski pregledi se obavljaju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Dr Sime Miloševića br. 6 sa početkom u:
• 07:00 časova, prepodnevna grupa (prijava na šalter 5 u prizemlju Zavoda),  
• 13:30 časova, popodnevna grupa (prijava na šalter 5 u prizemlju Zavoda),

Studenti moraju sa sobom poneti overenu zdravstvenu knjižicu i indeks. Poželjno je poneti i karton o vakcinacijama.

Bez obavljenog sistematskog pregleda nije moguće upisati narednu školsku godinu!!!

Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati obrazac Ino 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 1500,00 din. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

Studenti koji imaju više od 26 godina nisu obavezni da urade sistematski pregled.