Fond za nauka Republike Srbije odobrio finansiranje projekta Optimization and prediction in therapy treatments of cancer


26.03.2024. - 08:52

Fond za nauku Republike Srbije odobrio je dvogodišnje finansiranje projekta Optimization and prediction in therapy treatments of cancer (OPTIC) u okviru programa za izvrsne projekte mladih istraživača i naučnika u ranoj fazi karijere PROMIS 2023.

Kroz ovaj program mladi istraživači i naučnici imaće priliku da postanu samostalni, izgrade tim i razvijaju nove ideje i kapacitete koji će im omogućiti konkurentnost i van okvira naše zemlje.

Tim formiraju članovi Departmana za opšte discipline u tehnici, sa Katedre za matematiku Fakulteta tehničkih nauka, dr Marija Delić (rukovodilac projekta), dr Buda Bajić Papuga, dr Srđan Milićević i Katarina Vidojević. Projekat spada u oblast primenjene matematike i analize podataka, a predstvlja ozbiljan izazov jer je motivisan primenama u medicini.

Na javni poziv projekta podneto je 313 prijava, od čega je za finansiranje odobreno 30.

Više o detaljima poziva možete videti na sajtu Fonda.

Promocija rukovodilaca projekata održana je 20. marta 2024. godine u Beogradskom dramskom pozorištu u okviru obeležavanja 5 godina rada Fonda za nauku.

Čestitamo članovima tima i želimo im puno uspeha radu.